نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 29, 2022

به هر حال ملت ایران برنده خواهد شد!

ساعت 3 بعد از ظهر در کانال ل ، ث ، ای، فرانسه 10 دقیقه برنامه اش در باره بازی فوتبال امشب و ایران امریکا بود. شرکت کنندگان در این برنامه 2 زن و 2 مرد فرانسوی بودند که همه کارشناس بین المملی.
سکوت بازی کنان فوتبال ایران در مسابقه با انگلستان را همه یک نوع کار دلیرانه ( شجاعانه) و ستایش وارخواندند.
در بازی دوم با ولز که بازیکنان ایرانی سرود ملی  جمهوری اسلامی را خواندند، همه کارشناسان گفتند جمهوری اسلامی  بازی کنان را تهدید کرده که چناچنه سرود نخوانید، نزدیکان اشان را شکنجه خواهند کرد. بدین جهت آنها بر خلاف میل شان سرود خواندند.
اگر اشتباه نکنم، جمهوری اسلامی از بازیکنان ایرانی خواسته که به بازیکنان آمریکایی دست ندهند. می توانم تصور کنم که بازی کنان ایرانی با چه روحیه ظعیفی باید در مقابل بازیکنان آمریکا که ار پشتیبانی دولت وملت آمریکا بر خوردارد هستند مقابله کند. این در صورتی است که چندی خائن آنها را بی شرف خواند. که این واژه «بی شرف، بی غیرت» برابر با بی وجدان لایق خودشان است.
اگر تیم ایران برنده شود، سبب شادی ما خواهد شد. و اگر هم ببازند، با سکوت شان در بار نخست، صدای ملت ایران را که زیر ستم آخوند های بی هیچی هستند بار دیگر به گوش جهانیان رساندند. به هر حال در این بازی ملت ایران برنده است.  

نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 28, 2022

دریغ از یک گوز!

به یاد دارم خر پیازی آمد دم در خانه امان. مادرم و چند زن دیگر سرگرم خرید پیاز بودند، من دیدم کپل خر از بسکه چوب خورده زخمی است. رفتم شیشه مرکرکروم  را آوردم  شروع کردم به زخم خر مالیدن.
خر گوز خرکی و پر صدا رها کرد. همه خندیدن. در دل گفتم: هرکسی به نوعی از زحمت و مهر من سپاسگزاری می کند.
در هوای گرم بعد از ظهرتابستان، زمانی که همه در زیر زمین خواب بودند، من یواکشی در کوزه شکسته ای آب خنک می ریختم و برای سگ های محل می بردم.
همه سگ های محل با من دوست بودند. دم خانه ما را با دوم شان جارو می کردند. هر کسی به نوعی از زحمت و مهر من سپاسگزاری می کند.

کوتاه بگویم: در تمام عمر خر حمالی مفت و مجانی  بسیاری را کردم،
دریغ از دمی که تکان داده شود، دریغ از یک گوز.
8 آذر1401 ــ 28 نوامبر2022 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 24, 2022

حیران و سرگردان بودم!

مادرم غمگین اشک می ریخت،
پدرم را نفرین می کرد.
پدرم عادت کرده بود،
احساس آرامش می کرد،
گویی صدا مادرش بود از دهان همسر.


پدرم فریاد می زد، ناسزا می گفت،
مادرم با چهره ای شاد، غرق لذت بود،
گویی صدای پدرش بود از دهان شوهر.

و، من آزرده خاطر، میان این دو،
سرگردان و حیران بودم.
4 آذر1401 ــ 24 نوامبر 2022 ــ اردوخانی ــ بلژی
ک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 24, 2022

نقش آیت الله خامنه ای!حضرت آیت الله خامنه ای: تا به حال نقش یک رهبر سیاسی و مذهبی را بد بازی کردید. نگاه کنید به آمار فقر و بیکاری، دزدی، شمار اعدام ها، نگاه گنید به این دو ماه  کنونی رستاخیز (قیام) ملت، بر علیه بیدادگری، بیش از چهارصد و سی نفر به دست دژخیمان شما کشته شده اند، نزدیک به دوهزار نفر شکنجه و زندانی، ولی شماهم مانند دیگران یک نقش را  خیلی خوب بازی خواهید کرد!

هنر پیشه بود،
همه عمر نقش بازی کرد،
نقش فرزند، نقش همسر،
نقش پدر، نقش پدر بزرگ،
همه این نقش ها را بد بازی کرد.

یک نقش را خوب بازی کرد،
نقش خود، نقش ابله، را خوب بازی کرد.

یک نقش دیگر، آخرین نقش،
نقش مرده، این نقش را هم،
خیلی خوب بازی کرد.
و، شما هم ماننده دیگران این نقش را خیلی خوب بازی خواهید کرد. چه در مقبره ای بزرگی با گنبد و ضریح طلایی به خاک بسپارند، و چه در گوستانی گم نام.
4 آذر1401 ــ 24 نوامبر2022 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 11, 2022

درخواست امضای پتیشن


در تلویزیون فرانسه کانال (ل ، ث ، ای) دیدیم که سربازان روسیه درحال فرار از شهر خرسون اوکرایین تا آنجا که می توانستند مال های مردم را از یخچال و فریزر و سایر لوازم خانوادگی گرفته تا لحاف و تشک با خود می برند. علاوه بر آن تمام وسیله های درمانی بیمارستان را می دزدند.
هچنین از دزدیدن هیچ حیوانی مانند گاو و گوسپند و مرغ و خروس مرغابی هم  خود داری نمی کنند. و حیوان های باغ وحش را.
از بردن چند هزار متر کابل برق هم خود داری نمی کنند،اگر زورشان  برسد تیرچراغ برق را هم می دزدند و به … رهبرشان پوتین حواله می کنند.
و حتی کار به انجا کشیده که خرها را برخلاف میل شان به زور سوار کامیون کرده و می برند. هرچه این خرها عر و عر می کنند به گوش سربازان پوتین فرو نمی رود.
من نگرانم از اینکه ممکن است همان بلایی که «آخوندها سر خرها می آورند،» سربازان وطن پرست و فدا کار روسی هم سر این خر ها بیاورند و آنها را پس از جماع از بلندی کوه های البرس(5642 متر) به پایین پرتاب کنند. بدین جهت از شما خواهش می کنم برای حفظ جان خرهای بی گناه این پتیشن را امضا کنید.
هرکه این پتیشن را امضا نکند، ایرنی و خر دوست نیست. 
16 آبان 1401 ــ 7 نوامبر 2022 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 7, 2022

چند بار َشانس آوردیم!

چند بار شانس آوردیم!

نزدیک به 20.000 امامزاده شجرنامه دار و بدون شجرنامه در ایران داریم که هر روز هزاران نفر به زیارتشان می روند و درخواست معجزه می گنند.
1 ــ  شانس آوردیم که این امامزده ها سگ را نجس می دانستند، و گرنه برای سگ هایشان هم مقبره می ساختند وعده ای به زیارت این مقبره ها می رفتند.
2 ــ بدون شک این امامزاده ها صاحب گاو، گوسپند، شتر و مرغ وخروس هم بودند که تاریخ نویسان از نوشتن آن ها خودداری کردند. ما گناه شان را نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم، وگرنه چندین هزار مقبره از این حیوان ها ساخته شده بود و باز هم چندی برای طلبیدن معجزه به زیارت شان می رفتند.
3 ــ سگ آلمانی محمد رضا شاه که به اشتباه دانمارکی خوانده می شود، سگی بسیار قوی و وفا دار به شاه بود. معلوم نیست در کجا به خاک سپرده شده، اگر رضا پهلوی به پادشاهی برسد، بدون شک جنازه این سگ را به ایران می آورند ، در محل مناسنی به خاک می سپارند و برایش مقبره باشکوهی می سازند. همچنین اسب هایش، تا شاه دوستان به زیارت شان بروند. همچنین سگ های مادرشاه.
 4 ــ شمس پهلوی با 17 فروند سگ به آمریکا رفت. بدون شک در گورستان سگ های آمریکایی در غربت به خاک سپرده شده اند. باز هم اگر شاهزاده به پادشاهی ایران برگزیده شوند، استخوان این سگ ها با احترام فراوان به ایران برگردانده می شوند و درکنار سگ شاه به خاک سپرده می شوند و برای هر یک  شجرنامه و مقبره با شکوهی می سازند که چندی از شاه دوستان به زیارت شان می روند و در خواست معجزه برای درمان بیماری های درمان ناپذیرشان می کنند.
5 ــ از همه مهم تر، اگر مجاهدین سرکار بیایند، واویلا! جسد مسعود رجوی را که معلوم نیست کجا دفن شده، با سلام و صلوات به ایران برمی گردانند. مقبره بزرگ با شکوهی با ضریح  و کنبد طلایی برایش می سازند و در زیرش هم شاهزاده مریم قاجار عضدانلو را می خوابانند که زیارتگاه دوستدان شان می شوند. همچنین جسد مهدی ابرسشم چی را در مقبره کوچکی برای زیارت جاکشان و قرمساق ها.
چند بار شناس آوردیم!
16 آبان 1401 ــ 7 نوامبر 2022 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 4, 2022

از پوکر بازها بیاموزیدجمشید از آمریکا(شهر…) تلفن کرد و پس از احوالپرسی گفت: در اینجا ما چند گروه هستیم که هر کدام جداگانه تظاهرات و راهپیمایی می گذاشتیم و برای اینکار می بایستی هر کدام جدا گانه از پلیس اجازه برگزاری تظاهرات و راهپیمایی  بگیریم.
یک روز رییس پلیس به ما گفت: چرا شما با هم این مراسم را برگزاری نمی کنید. دیدیم فکر خوبی است. چند بار با نمایندگان گروهای گوناگون جلسه گذاشتیم و بحث کردیم. همه موافقت کردند. ولی مشکل ما این بود که کدام گروه جلو و کدام گروها به ترتیب پشت سر هم باشند. بحث دوستانه به دعوا و جدایی کشید. همه گروه ها می خواستند جلو باشند، بقیه پشت سرشان.
قرار شد برویم با پلیس مشورت کنیم. پلیس قرعه کشی کرد، چه گروهی صف اول و چه گروه هایی به ترتیب پشت سر هم قرار گیرند.
پرسیدم خجالت نکشیدید؟ پلیس نگفت: شما که سر یک موضوع کوچک با هم توافق ندارید، چگونه می توانید در فردای ایران دمکراسی بر سر مشکل های بزرگ توافق کنید؟
جمشید گفت: چرا با خنده تمسخر آمیزی گفت. گفتم از پوکر بازها یاد بیاموزید. خیال کن 5 نفر می خواهند دوستانه پوکر بازی کنند. برای چگونه نشستن سر میز پوکر، ورق ها را خوب بر می زنند وخال بالا می کشند. نفری که بزرگترین ورق را کشیده اول جای خودش را تعین می کند. سپس به ترتیب نفر بعدی .نفری که کمترین ورق را کشیده مجبور است جایی که خالی مانده بنشیند. و نفری هم که بزرگترین ورق را کشیده ورق می دهد. و اگر دو نفر یک ورق را بکشند، برای مثال، یکی سرباز پیک بکشد، یکی سرباز خشت، این دونفر دوباره ورق می کشند
قاب توجه دوستانی که می خواهند در روسیه تظاهرات کنند.
به دیوارهای ایرانیان ساکن روسیه گفتم که درهای ساکنِ بلژیک بشنوند . در این مورد آماده هر گونه کمکی هستم.
13 آبان 1401 ــ 4 نوامبر 2022 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 31, 2022

اندر خم شیر سماور؟داور هفت بازار مسگرها را گشت، ما هنوز اندر خم شیر سماوریم!
در این نظاهرات کنونی دیدم مردی فریاد می زند، شیر سماور به. . .
مثل اینکه این مرد  ساده لوح در خم پیش از انقلاب سال 57 است. تورم چندین هزار برابر نمی بیند! زمانی که شیر سماور را حواله می دادند  دلار 7 تومان بود، حالا نزدیک به 40 هزار تومان. نان سنگک 5 ریال ، حالا بین 500 تا 650 تومان. گوشت کیلویی 10 تا پانزده تومان، حالا 180 تا 200 هزار تومان. فولکس واکن نو 20 هزار تومان، حالا 300 میلیون تومان. اجاره یک اطاق 100 تا 150 تومان، حالا 300 تا 500 هزار تومان. اتوبوس 2 ریال، حالا 100 تومان. بنزین 5 ریال، امروز1000 تومان. قیمت یک خانه در محله خوب، 100 تا 200 هزار تومان، حالا هر متر مربع 43 میلیون تومان. یک بطری دوغ 2 ریال حالا 27 هزار تومان. قیمت سماور 250 تا 300 تومان، حالا 4 تا 5 میلیون تومان. قیمت شیر سماور، 600 تا 900 هزار تومان، و . . . ، با این تورم وحشتناک که همه چیز چند هزار برابر بزرگ شده، باز هم این مرد نادان هنوزشیر سماور را حواله می دهد. باید تیر چراغ برق، منار مسجد امام . تمام مسجدها، برج ایفل، قطار تهران مشهد به کون تمام آخوندها به ویژه اخوندهای مجلس خبرگان را حواله داد.

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 28, 2022

خود کشی

در فیسبوک عکس یک سرگرد سپاه را دیدم که با پرت کردن خودش از طبقه چهارم خودکشی کرده. نظرداده بودند(به درک واصل شد)
روان این مرد شاد، آنقدر وجدان داشته که نخواسته دست به کشتار مردم بی گناه بزند، و نمی توانسته از مردم پشتیبانی کند، چرا که خود و خانواده اش دچار مشکل های زیادی می شدند، بدین جهت دست به خود کشی زده.
کاشکی دولت مران ما،(آخوندها) به ویژه، مزدوران سپاه و بسیج به اندازه یک موی سر این مرد وجدان داشتند.

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 27, 2022

شانس آوردم که شاهزاده نشدم!

قدیم ها می گفتند: آدم سگ کاروان باشد، ولی کوچک خانواده نباشد. چون کوچک خانواده باید فرمان بر بزرگتر ها باشد.
حالا باید گفت:آدم آقا زاده باشد، ولی شاهزاده نباشد. آقا زاده ها پول یا مفت ملت و خرج می کنند، تو کاباره ها و کازینوها می گردند، کنار دریا لخت پتی شنا می کنند. ولی هیچ وقت صدای شان در نمی آید . در هیچ موردی ابراز عقیده نمی کنند، به ریش ملت می خندند، وقتی هم  به ایران می روند، پسرها ریش می گذارند، دختر ها حجاب شان را مراعات می کنند . . . ولی این شاهزاده ما هر کجا که برود، چند تا فضول مواظب اند که چکار می کند، وفورا از او در کازینو و کنار دریا، یا در حال رقص ودر کنسرت گوگوش و درحال آشپزی عکس می گیرند و در صفحه مجازی می گذارند، ابروی 2540 ساله شاهزاده را می برند، چرا که مرتب با تلویزیون های لوس آنجلسی مصاحبه می کند. و عده ای بی کار نشسته اند و با انتقاد شدید سخنان  ایشان تجریه و تحیلیل و بررسی  و مسخره می کنند.
پیشنهاد به شاهزاده: شاهزاده عزیز و ارجمند، از آقا زاده ها یاد بگیر، هر کاری که می خواهی بکن، ولی صدات در نیاد و ابروی 2540 ساله شاهنشاهی ایران را نبر،این موها را که در آسیاب یا در گچ که سپید نکرده ای!

بین خودمان باشد: شانس آوردم که شاهزاده نشدم. هر غلطی که دلم بخواهد می کنم، به هر کسی که دلم بخواهد، از سلطنت طلب گرفته، تا مجاهد واصلاح طلب و ملی مذهبی و کمونیست و شاعر و نویسنده و سیاسیون (خیر سرشان)بند می کنم. با د معده را به ریش آخوند می بندم، به هیچ کس باح نمی دهم و از کسی هم نمی گیرم. خر خودم را می رانم. هیچ کس هم به من نمی گوید: این مزخرفات چیِ که می نویسی.

سگ کاروان به دنبال کاروان می رود و کسی هم با او کاری ندارد
5 آبان 1401 ــ 27 اکتبر 2020 ــ اردوخانی ــ بلژیک

Older Posts »

دسته‌ها