نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 29, 2019

شرم ندارم ز خر بودن!

شرم ندارم ز خر بودن!

چندی از هوطنان خر ما از اینکه خر هستند شرم دارند، چون مدعی هستند، اسب اصطبل شاهنشاهی بودند، با مهتری از فرانسه، دندان پزشک سوییسی، سر پرست آلمانی، مورد علاقه شاهزادگان، و…
چندی دیگر که اسب اصطبل آیت الهی بودند، پس از اینکه به خوبی سواری دادند، ولی چون شیهه زیادی کشیدند، و مجبور به فرار، ساکن لندن ، نیویورک، شدند، آنجا هم به خیال شان شیهه می کشند، ولی نمی دانند عروعر زیادی می کنند.
اما من: پدرم مرا کره خر صدا می کرد. هر کره خری روزی خر می شود. خر هیچوقت در جنگی شرکت نکرده، و زیر پای کسی نبوده که با شمشیرش کشت و کشار کند. همیشه در خدمت مردم بوده. وسیله نان در اوردن طبقه کشاورز و کارکر. زمستان و تابستان، در گرما و سرما با صبر بار برده. با این وجود قدرش را ندانستند، و او را بی شعور، نادان و ابله دانستند. در خدمت خران دیگر هم بوده. به یاد دارم، خر یخی، پیازی و … را پوست خربزه، برگ مو می دادم. اگر زمستان بود، نان از دیگ خانه کش می رقتم، به خر ها می دادم.( همچنین به سگ ها) اگر تن خری را زخمی دیدم، مرکوکرم می زدم.
خرها کمنام اند. هیچ مقبره ای حتی گوری جای نگرفته اند. به جز خر حضرت محمد که نامش عفیر بود. ولی اسب ها نام شان در تاریج مانده.
شاید بپرسید: آخوندی با تو …. به جون شما همیشه دم ام را در کونم گرفتم. و از آنها دوری کردم.این جماعت آخوند از خر نر، گاو، اسب و شتر، حتی بز و گوسفند نمی گدرند. (البته چندیشان با لگداسب و خر به درجه شهادت رسیده اند)هر زمان که از کنار آخوندی می گذرید، دم تان را درِ کون تان بگیرید. و از اینکه خر هستید شرم نداشته باشید. خر بودن، بهتر از اسب اصطبل سلطتنی، یا اسب اصطبل آیت الهی بودن است.  
8 آذر 1398 ــ 29 نوامبر 4019 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 12, 2019نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 9, 2019

خوش به حالت خواهرم!

خوش به حالت خواهرم!

هوشنگ گفت: زمانی که بچه بودم، تا سن نه ــ ده سالگی، شاید هم بیشتر خیلی گریه می کردم.

در 60 سالگی، از پسر عمویم شنیدم، که مادرم من بارها به مادر او و تمام فامیل گفته بود: من دو قلو بودم. خواهرم که چند دقیقه بعد از من مرده به دنیا آمده، و من به خاطر مردن خواهرم گریه می کنم. من هرگز نمی دانستم، که من خواهری داشتم که مرده به دنیا آمده. با شنیدن این خبر که 60 سال از من پنهان شده بود، یکباره احساس گناه کردم، و با خود ااندیشیدم که من و خواهرم، یکی از ما بایست زنده می ماند، و چون پسر بودم، مادرم ترجیح داد من زنده بمانم، در واقع او قربانی من شد. با این خیال مدت زیادی ناراحتی وجدان داشتم، از اینکه زنده بودن من به قیمت مرگ خواهرم تمام شده، سخت رنج می بردم. چند روز پیش از دوست پزشکی پرسیدم، چرا یک بچه مرده به دنیا میا ید؟
او گفت: یکی از علت هایش، بیشتر مرگ بچه ها دو قلوها به علت این است که ناف بچه دوم دور گرنش می پیچد، و خفه به دنیا می آیند.
از اینکه من سبب مرگ خواهرم نشدم، مدتی آرمش وجدان داشتم، تا اینکه به خودم گفتم: خوش به حالت خواهرم که زنده نماندی، تا جمهوری اسلامی را ببینی.
ببینی چگونه جوان ها را اعدام می کنند. جنگ و بیش از یک میلیون کشته و زخمی ندیدی، هرلحظه بترسی که نبادا بمبی روی سرت بیافتاد.
ندیدی که چگونه برادرت را می گیرند و اعدام می کنند، جسدش را به پدرو مادرت تحویل می دهند.
ندیدی برادرت را هفت سال زندانی شکنجه می کنند. مرگ شوهر خواهرت را ندیدی. آوراگی برادرو خواهرت را ندیدی. مرگ دردناک پدر و مادرت را ندیدی. خودت آوراه نشدی. خوش به حالت خواهرم که زنده نماندی.

18 آبان 1398 ــ 9 نوامبر 2019 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 6, 2019

آیا من یک احمقم؟

آیا من یک احمقم ….؟

علیرضا_ظفری :
من یک احمقم چون درک نمی کنم که پیرمردی نود و چندساله که در این سنّ حتّی به سخن گفتنش تسلّط ندارد، چرا باید بر حسّاس ترین نهادِ نظارتیِ کشور اصرار ورزد، و تمام ِ آبروی جمهوریّت نظام ِ برآمده از انقلاب را به چالش بکشد!

من یک احمقم چون درک نمی کنم که معجزهِ هزاره سوّم که با سیاستِ خارجی جنجالی اش چندین قطعنامه شورای امنیّت را به کشور تحمیل کرد و میلیاردها دلار درآمدِ نفتی کشور را ناپدید نمود، اکنون در مجمع تشخیص مصلحت ِ نظام چه می کند، و برای حلّ ِ کدام مشکل از مشکلاتِ کشور، مصلحت اندیشی می نماید!

من یک احمقم چون نمی فهمم که فردی را که در حوزه ِ تحتِ مدیریّت اش هزاران میلیارد تومان ناپدید شده و پرونده سردارانِ تحت امرش هنوز در ستادِ کلّ نیروهای مسلّح تحت بررسی است، در مجمعِ تشخیص مصلحت نظام چه بار مسئولیتی را باید به دوش کشد!

من یک احمقم زیرا نمی فهمم چرا باید رؤسای سه قوّه بسیج شوند تا ۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر و زیانِ مؤسسات مالیِ خصوصی را از خزانه کشور پرداخت کنند تا مسبّبین ِ این ضرر و زیانِ عظیم با فراغِ بال به فعالیّت ِ باشکوهشان ادامه دهند!

من یک احمقم چون در نمی یابم که از دورترین نقاطِ دنیا، طلبه اجیر شود و هزاران میلیارد تومان از بودجهِ عمومی را در حوزه‌های علمیّه ِ مجلّل صرف آموزش آنها برای شیعه گستری کنی، در حالیکه بسیاری از کودکان و نوجوانان عزیز در استانهای مرزی کشور حتّی از ابتدایی‌ترین امکاناتِ آموزشی و رفاهی مندرج در قانون اساسی محروم بمانند!

من یک احمقم چون عاجزم از درک اینکه هر روز نهادهای انتخابی را با نظارتِ استصوابی و اهرمهای نظارتیِ فراقانونی ضعیف‌تر کنی و به نهادهای انتصابی پَر و بال دهی تا مردم روز به روز از دین، انقلاب و نظام دورتر و دلسردتر شوند!

من یک احمقِ تامّ و تمامم چون درک نمی کنم که یک میمون به فضا پرتاب کنیم ولی برچسب ِ فارسیِ صفحه کلیدِ کامپیوتر را از چین وارد نماییم، و برای صدور ِ کارت هویّت ایرانیان به بیگانگان وابسته باشیم!

من یک احمقم چون آنقدر باهوش نیستم که بفهمم میلیاردها دلار خرج ِ انرژی هسته‌ای شود، ولی با داشتنِ هزاران کیلومتر مربع بیابانِ سوزان از انرژیِ پاکِ خورشیدی بی بهره باشی!

من یک احمقِ تمام عیارم که نمی فهمم آنقدر بر طبلِ دشمنی با غرب بکوبی که برای رهایی از تبعات و خُسران ناشی از آن ، به شرق وابدهی یا به دامنش پناهنده شوی!

من یک احمقم چون درک نمی کنم که برای آباد کردن ویرانه‌ِ کشورهای بیگانه، کشور خود را به ویرانهِ تمام عیار تبدیل کنی و مردم خود را در منجلاب ِ فقر و بیکاری رها سازی!

من یک احمق بی شعورم که ناتوانم از درک این مسئله که از زمین و زمان ، و دور و نزدیک دستی دستی برای خود دشمن بتراشی و سپس برای بقا و تأمینِ امنیّت، میلیاردها دلار صرف موشکهای بالیستیک، زیردریایی، پهباد و تجهیزات و ادواتِ نظامی کنی، در حالیکه این بودجه باید در زیر سایهِ فضای صلح و آرامش، صرف آبادانی و پیشرفت کشور و تحکیم زیرساختهای اساسی برای نسل‌های بعدی شود!

من یک احمقم چون درک نمی کنم که سیاست خارجی را به گونه ای تدبیر کنی که کشورهای مسلمانِ خاورمیانه به دشمنان درجه یک ایران و دوستانِ درجه یک اسرائیل تبدیل شوند!

من یک احمقِ بی خاصیتم که حالی ام نمی شود که چنان جَوّ خفقان و ناامیدی بر کشور حاکم کنی که جوانان ِ نخبه و فرهیخته را فراری دهی تا جلای وطن کنند و رَحلِ اقامت در همان کشوری بیافکنند که تو ۴۰ سال است که دشمن اصلی اش می‌خوانی!

من آنقدر احمق شده ام که توانِ فهم این را ندارم که با جهان به گونه ای تعامل کنی که گذرنامه و هویّت شهروندان ایرانی در سطح فرومایه ترین کشورهای جهان قرار گیرد!

من یک احمقِ حقیرم که درک نمی کنم که تلگرام را فیلتر کنی تا مردم با استفاده از فیلترشکن، هم از تلگرام بهره مند شوند و هم خواسته یا ناخواسته به همراه کودکانشان در سایت های پورن و مستهجن به فیض ِ کامل نائل شوند!

من یک احمقِ بی شعور ِ پست هستم چون نمی فهمم که قانون اساسیِ ۴۰ سال آزموده‌ ِ مالامال از ایرادِ ساختاری و ماهُوی را به حال خود رها کنی و آن را بازنگری و اصلاح نکنی، ولی برای ۵۰ سال ِ آیندهِ کشور برنامه و راهکار ارائه کنی!

من یک احمقِ کور و کری هستم که نمی فهمد که در قرن ۲۱ ، یک ایرانی نابِ اهل کتابِ زرتشتی از عضویّت در شورای شهر یزد محروم شود، در حالیکه در همین عصر ، یک مسلمان ِ پاکستانی تبار به سِمتِ شهردار لندن با اکثریّت مسیحی منصوب شود!

من یک احمقِ بی شعورِ کور و کر، نادان و پست و حقیرم که نمی فهمم، و درک نمی کنم این همه عقلانیّت ، دانش، تدبیر و شایستگیِ مسئولانِ عزیز کشورم را!!

(با استفاده از مطلب دکتر جلال پورعجل در نوشتار»بصیرت چیست؟»)

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 23, 2019

اندر حکایت ما خارج نشینان!

اندر حکایت ما خارج نشینان!

مردی هر نیمه شب با ماشینش جلوی بانک می رفت،  بوق های طولانی می زد. یک شب نگهبان بانک بیرون آمد و از او پرسید: چرا هر نیمه شب جلوی بانک بوق می زنی؟ مرد گفت: پول من در این بانک است، می ترسم تو خوابیده باشی.
اکنون حکایت ما خارج نشینان است. سالهاست که فریاد(بوق) می زنیم، حکومت ایران مال ملت می دزدد،
بی خبر که نگهبان بیدار و دزد است. رییس و هکارانش دزدند، مشتریان پول دزدی در بانگ گداشته اند.
فریاد(بوق) ما تاثیری در روند دزدی نظام جمهوری اسلامی ندارد
29مهر 1398 ــ 21 اگتبر 2019 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 21, 2019

ما ایرانیان در دروان ابتداعی رمانتیک نیستیم؟

ما ایرانیان در دوران ابتدایی رمانتیک نیستیم؟

*دوره رمانتیسم، دوره ای است که انسان سنتی از جهان و نظام سنجیده و معقول و مآلوف کهن به جهانی بحران زده، توجیه ناپذیر و آشفته وارد می شود. نتیجه طبیعی چنین وضعی نوعی دوگانگی و کشمکش است. انسان رمانتیک، از یک سوی از وضع موجود بیزار راست و به یاد روزگاران خوب گذشته اشک حسرت می ریزد. و از سوی دیگر در لحظه های سیر خوشی و امیدواری، با بی قراری در اشتیاق روزگار بهتری است که در آینده بتواند دوباره به وضعیت مطوب از دست رفته و حتی بهتری دست یابد. این کشمکش و دوانگی ماهیت بحران رمانتیک را شکل می دهند. انسان مدرن باید با عبور از دوزخ چنین بحرانی به هستی خود سامان دهد. (بدون شناخت رمانتیسم و جوانب مختلف ان نمی توان به شناخت درستی از ریشه جهان نو و بسیاری از مکاتب مسایل عصر جدید و دوران مابعد رمانتیک دست یافت.)
*بر گرفته از مقدمه کتاب سیر رمانتیسم در اروپا.«مسعود جعفری» چاپ اول 1378، نشر مرکز. با سپاس از آقای مسعود جعفری.
29 مهر 1398 ــ 21 اگتبر 2019 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 18, 2019

ترس روح الله زم از کلاغ سیاه!

ترس روح الله زم از کلاغ سیاه!

پس از پژوهشهای زیاد، و تماس با وزارت اطلاعات بسیاری از کشورهای به این نتیجه رسیدم که روح الله زم را جمهوری اسلامی فراری داده، و با یک جیمز باند بازی گرفته با تبلیغات زیاد به ایران بر گردانده. با این کار خواسته به خارج نشینان نشان دهد که هر کجا هستید، اگر سپاه بخواهد شما را می تواند دستگیر کند به ایران بر گرداند.
پرسش من ازسپاه پاسداران عزیز: کبوتر جلدی مانند روح الله زم را پرواز دادن و دوباره گرفتن کار آسانی است. اگر مرد هستید و شجاعتش را دارید، مستر ترامپ را بگیرید.
 شما که هر روز فریاد مرگ بر اسراییل می زنید، چرا تا به حال به فکر گرفتن نتانیاهو نخست وزیر اسراییل نیافتاده اید. یا ولیعهد عربستان و پادشاهان عرب را نگرفته اید که این همه برای شما شاخ و شونه می کشد. چرا رییس جمهور چین را نگرفته اید. چرا رییس جمهور مصر. ویا خیلی از سران کشورهای دنیا را.
از همه مهم تر، کسانی که ملیاردها دزدیده اند و در کانادا، آمریکا، و سایر کشورهای دنیا مشغول عیاشی هستند را چرا نمی گیرید. خواهید گفت آنها از خود ما هستند.
در تماسی که با آقای زم گرفتم، ایشان در مورد پرستو می فرمایید: همه را برق می گیرد ما را چراغ نفتی. همه در دام پرستو میافتند من در دامن کلاغ سیاه هم نیافتادم. در بغداد خبری از پرستو نبود، تا چشم کار می کرد کلاغ سیاه بود. و من هم از کلاغ سیاه می ترسم. فرستادن پرستو شایعه است.
26 مهر 1398 ــ 18 اکتبر 2019 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 13, 2019

ابله تر از من!

ابله تر از من!

سال ها سر افراز بودم، که اگر هیچ هنری ندارم، ودر همه فن و فوت ها نفر آخر هستم، ولی در نادانی، بی خردی، ابلهی نخستین نفرم، و گوی سبقت را از هم رقیبان در دنیا ربوده ام.
ولی یکی پیدا شد که از من در ابلهی  وبی خردی، و حرف بی ربط زدن برتری دارد. ایشان جناب «پرزیدنت ترامپ رییس جمهور آمریکا است» که پس از بیرون کشیدن ارتش آمریکا از سوریه وعراق ، تنها گذاشتن کردها در برابر ارتش ترکیه گفت: کردها در جنگ دوم جهانی ( حمله نورماندی) به ما کمک نکردند.
 درست می گوید: کردها در جنگ داخلی آمریکا از ابراهام لینکلن پشتیبانی نکردند، در جنگ اول جهانی، در جنگ کره، ویتنام، در حمله به افغانستان، و عرق هم شرکت نکردند. در همبستگی با آمریکا و متحدین اش در ویرانی، یمن هم شرگت نکردند. همه این ها دلیل ها ی قانع کننده برای تنها گذاشتن کردها است، پس از اینکه سالها کردها با داعش جنگیدند ، و هزارن کشته و زخمی دادند. شرمنده ام که سالها خیال می کردم، در نادانی بی خردی در جهان گوی سبقت را از همه ربوده ام.
21 مهر 1398 ــ 13 اکتبر 2019 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 12, 2019

تقصیر کردها است؟

تقصیر کردها است!؟

تقصیر کردها است که بین چهارکشور عقب افتاده، با نظام استبدادی و دولت مردان خائن، دزد و جنایتکار به دنیا آمده اند. اگر در کنفدارسیون سویس که همسایگانش، آلمان، ایتالیا، اتریش، لیشتن اشتاین و فرانسه هستند به دنیا آمده بودند، که زبان رسمی اشان فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و رمانس است، کردستان هم جزو این کنفدراسیون می شد، و زباشان هم جزو زبان های رسمی به شمار می آمد.  یا در یکی دیگر از کشوهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، بلژیک، سوئد، نرزوژ، دانمارک، اتریش، پرتقال، اسپانیا، ایتالیا، و…
کردها عزیز، تنها شما مقصر نیستید که در بد نقطه ای از این دنیا خاکی به دنیا آمده اید، من هم مانند شما مقصرم.
و اگر در کشوری با حکومتی ارتجاعی و آخوند زده به دنیا نیامده بودم، اکنون آواره نبودم.
20 مهر 1398 ــ 12 اکتبر 2019 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 7, 2019

کاش می شد تمام رسانه ها فیلتر شوند؟

وقتی اخبار مربوط به مشارکت ٢ نمایندۀ مجلس در واردات غیرقانونی خودرو و نیز سرقت صدها هزار یورو پول نقد از منزل آقای تقی کبیری نمایندۀ مردم #خوی را خواندم این فکر به ذهنم خطور کرد که در ممالک توسعه یافته ملت با فرستادن نمایندگانشان به مجلس زندگی خودشان را متحول میکنند در عوض ما با انتخاب نماینده از سبد #جنتی زندگی نمایندگان را متحول میکنیم ….

یعنی واقعا همه چیز انگار درست برعکس همان چیزی که باید حرکت کند حرکت میکند یا اصلا حرکت نمی‌کند . یک دختر بی‌گناه که به خاطر تماشای مسابقۀ فوتبال خاکستر شده است . یک نمایندۀ مجلس که تلفظ چهار واژۀ انگلیسی را بلد نیست . یک وزیر که فرق بین واردات و صادرات را نمیداند . یک رییس کل بانک مرکزی که فکر میکند دو خط موازی بالاخره یکدیگر را قطع میکنند . یک دختر وزیر که میلیاردها تومان مال مردم را بالا کشیده و حالا با چادر و چاقچور از ملت طلبکار است . یک نماینده که در دفع زباله‌های شهرش عاجز مانده اما رییس جمهور آمریکا و نخست‌وزیر انگلیس را نصیحت میکند و اینگونه ایرانی نجیب به بار آمد !! کاش میشد تمام رسانه‌ها فیلتر شوند تا لااقل چیزی نبینیم و نشنویم .

Older Posts »

دسته‌ها