نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 23, 2016

در غمی جاودانه !

در غمی جاودانه !

سگی را پوزه بند بر دهان دیدم. مسخره اش کردم، خندیدم. پشیمان ز کردارم، پوزه بندش را باز کردم. دستم را نوازش گرانه گاز گرفت و گفت: شما ملتی هستید که «هزار چهارصد» سال پیش چنان پوزه بند محکمی بر دهان تان زده اند که هنوز نتوانسته اید باز کنید، به آنان که پوزه بند بر دهانتان زده اند سر افرازید، زاد روزشان را جشن می گیرید. روز مرگ شان سیاه می پوشید و در سوگ شان اشک می ریزید و بر سر و سینه می کوبید. نامشان را بر روی فرزند خود می گذارید. خاطره شان را زنده نگهمیدارید، آنوقت به پوزه بندی بر دهان من می خندی.؟ حقیقتی را بیان کرد. ز گفتارش نرنجیدم. در غمی جاودانه فرو رفتم.
29 اکتبر 1395 ــ 20 اکتبر 2016 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 22, 2016

با به دار آویختن موافقم ؟

با به دار آویختن موافقم ؟

دلم می خواهد، تمام احساس و عاطفه ام را به دار آویزم. دوستی  وعاشقی فراموش کنم، مهر را از دل برون ریزم.
به کوهستانی پناه ببرم، میان سنگ ها گل وحشی بکارم، صخره ای  را در آغوش گیرم، زیباترین، پاکترین احساسم را به او پیش کش کنم. در وصفش  شعر وسرودی بسرایم.
دلم می خواهد سر بر سینه سنگی  بگذارم. در گوشش زمزمه عاشقانه کنم، نوازشش کنم. برایش قصه بگویم، داستان ها یم را برایش بخوانم. مه ای چون لحافی از پر قو، مرا در خود گیرد. و به خواب  روم.
دلم می خواهد تمام احساس وعاطفه ام را به دار آویزم.
27 مهر 1395 ــ 18 اکتبر 2016 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 19, 2016

با به دار آویختن موافقم ؟

با به دار آویختن موافقم ؟

دلم می خواهد، تمام احساس و عاطفه ام را به دار آویزم. دوستی  وعاشقی فراموش کنم، مهر را از دل برون ریزم.
به کوهستانی پناه ببرم، میان سنگ ها گل وحشی بکارم، صخره ای  را در آغوش گیرم، زیباترین، پاکترین احساسم را به او پیش کش کنم. در وصفش  شعر وسرودی بسرایم.
دلم می خواهد سر بر سینه سنگی  بگذارم. در گوشش زمزمه عاشقانه کنم، نوازشش کنم. برایش قصه بگویم، داستان ها یم را برایش باز گو کنم. مه ای چون لحافی از پر قو، مرا در خود گیرد. و به خواب  روم.
دلم می خواهد تمام احساس وعاطفه ام را به دار آویزم.
27 مهر 1395 ــ 18 اکتبر 2016 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 13, 2016

قابل توجه دوستان خر تر از خودم ؟

قابل توجه دوستان خر تر از خودم؟

باور کنید که من یک مشت دوست وآشنای خر تر از خودم دارم. تا حالا بیش از صد نفر از آنها به من گفته اند: اگر من جای تو بودم فلان کار را می کردم.
پیش از انقلاب با شکوه اسلامی (به علت تنبلی)مو و ریش بلند داشتم. هرکس به من می رسید، میگفت: اگر جای تو بودم ریش و موهایم را می زدم. انقلاب شد، من برای اینکه تهمت حز ب الهی به هم نزنند، ریشم را زدم. پس از آن هرکس به من می رسید می گفت: اگر من جای تو بودم ریشم را نمی زدم، ریش بهت میاد.
پس از آن نوبت موی بلندم شد. هر که به من می رسید، می گفت: اگر من جای تو بودم، موهایم را کوتاه می کردم. وقتی کوتاه کردم، می گفتند، اگر من جای تو بودم …
باور کنید از این اگر جای تو بودم ها را از دوستان بیش از صد بار شنیده ام، و در پاسخ متلک کلفتی بار شان کرده ام، چه کنم که اینان پوست کرگدن دارند و مخ خر.
اینبار می خواهم به اگاهی هم دوستان برسانم: اگر شما جای من بودید، مرتب در وبلاگتان هرچه به مخ تان می آمد می نوشتند، هر مزخرفی هم که به فکرتان می رسید می گفتند، در کون گشادی قهرمان جهان بودید، خر را هم استاد خودتان می دانستید، مال کسی را نمی خوردید، دروغ نمی گفتید، اشک کسی را در نمی اورید، اغلب با طنز هاینان دوستان را می خنداندید. مرتب می گوزیدید، (به ویژه جلوی کسانی که خالی می بندند) و یک کتاب به نام «هرچه بادا باد» در باره با معده می نوشتید، ابروی فک و فامیل را می بردید. از بواسیر گرفته تا پرستات، تخم، قلبتان هم جراحی شده بود.

دوستان الاغم که می خواهید جای من باشید؟ خاک بر سرتان! تنها دلخوشی من این است که وقتی از این دنیا می روم، یک ابله از این دنیا کم می شود. حالا با غمی فراوان می بینم، صد ها ابله دیگر می خواهند جای مرا بگیرند.
بی شعورهای نفهم، بروید جای آ خوندها و مداح ها را بگیرید،ریش عن بوهی (انبوهی)بگذارید، به دروغ گریه کنید و مردم را به گریه وادارید. جزو بیت امام شوید، چاپلوسی کنید، به هیچ کس رحم نکنید، آنوقت  تا بتوانید مال ملت را چپاول کنید و به ریش مردم بخندید، نه جای منِ خرِ ابله یک لا قبای بی شعور

21 مهر 1395 ــ 12 اکتبر 2016 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 7, 2016

اگر جای امام بودم؟

اگر جای امام بودم؟

در سه فرسنگی ده ما مراسم عروسی  پسر حاج حسین با دختر مشهدی کمال بود. (هرجا که آش است، کچل فراش است) من هم یکی ازعوت شدگان بودم. برای رفتن به عروسی، به طویله خرها رفتم و گفتم: هر کدام از آن جنابان که مرا به آن ده ببرد و برگرداند «ده من جو و صد من یونجه می دهم».
بین خرها دعوا شد، هر کدام آن دیگری گاز می گرفتند و لگد می زدند. همه می خواستند مرا ببرند. پس از عر ــ عر (بگو و مگوی) زیاد قرعه کشیدند، یکی از آنها برنده شد و مرا برد.
چه عروسی خوبی! هرچه بگویم کم گفته ام. پاسی از نیمه شب وقتی سوار بر خر به طویله برگشتم، خر گفت: » آن ده من جو و صد من یونجه کجاست؟» گفتم عجب خری هستی که حرف مرا باور کردی. یک لگد هم به باسن آن جناب زدم.
وقتی از خواب بیدار شدم، به خودم گفتم: اگر من هم جای امام بودم، قول نان، آب، برق ، درمان و خانه مجانی می دادم.

15 مهر 1395 ــ 6 اکتبر 2016 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 2, 2016

یکی مانند تو!!!

یکی مانند تو!!!

برای روز تولدم، با خرید یک پیراهن می خواستم خودم را خجالت بدهم. به یک فروشگاه لباس رفتم، و در برابر قفسه پیراهن ها ایستادم. نمی دانستم کدام را انتخاب کنم. هیچ وقت فکر نکرده ام که این لباس به من می آید، یا می رود. در دوستی هم همین مرام را دارم..

هر پیراهنی را که بر میداشتم، پیراهن دیگر به نظرم جالب تر می آمد. نمی دانستم کدام را انتخاب کنم. زن و مردی کم و بیش همسن خودم آمدند. زن چند پیراهن برداشت وآن ها را به مرد نشان داد، و پس چند دقیقه ای یکی را انتخاب کرد. من هم یکی مانند آنچه آنها انتخاب کرده بودند، برداشتم. ناگهان باد تندی وزید، همه پیراهن ها را برد. من ماندم با آن پیراهن در دست. یکباره دو زن جوان را کنارم دیدم که با حسرت به پیراهنی که در دست من است نگاه می کنند. یکی از آنها گفت، افسوس که شما این پیراهن را برداشتید، فردا زاد روز پدرمان است و ما می خواستم یک چنین پیراهنی را به او پیش کش کنیم. من پیراهن را به آنها دادم. خوشحال و خندان هر کدام با سپاس یک طرف صورت مرا بوسیدند.
از خواب بیدار شدم، سر میز صبحانه دخترم با لبخندی ازمن پرسیدند، جای لب های چه کسی بر رخ توست؟ گفتم: یکی مانند تو!!!
11 مهر 1395 ــ 2 اکتبر 2016 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 1, 2016

مشکل انتخاب!

مشکل انتخاب! 
خواب دیدم که کودکی شش ــ هفت ساله هستم  درون اتاقی پشت به دیوار میان چندین زن که  می توانستند، مادر یا مادر بزرگم باشند، نشسته ام.
زن ها سر به سر م می گذارند. یکی می گوید: ابولفضل دخترِ، دول نداره. بزرگ که شد، واسش یک شوهر خوب گیر میارم. یکی دیگر می گوید: نه بابا پسره، دختر خودم را بهش می دم. یکی نامم رامی پرسد، یکی نام خانوادگی ام را. یکی سن ام را. من خجالت زده، به پرسش های شان پاسخ می دهم.
یکی می گوید: حیف که ریش ندارد که بتوانیم ریش اش را بکشیم. یکی می گوید: موهایش هم آنقدر کوتاه است که نمی توانیم بکشیم. یکی پس گردنی به من می زند، که بیشتر نوازش است. یکی لپم را می فشارد، آن هم تلنگری آهسته است.
با وجودیکه این زن ها زخم زبان به من می زنند، نه تنها هیچ گونه رنجی احساس نمی کنم، بلکه در دل شادم. چون درنگاه شان دریای خروشانی پر از مهرمی دیدم.
یکی آمد مرا در آغوش گرفت و گفت: این پسره من است، چرا آنقدر آزارش می دهید؟. همه زن ها با خنده و شوخی می خواستند که من پسرشان باشم. یکی رو کرد به بقیه و گفت: از خودش بپرسیم، پسر کی می خواهد باشد؟ «من مشکل انتخاب داشتم». هر یکی از دیگری مهربان تر بود. خوب دیدم مردها از پشت پنجره با حسادت و حسرت نگاه می کنند افسوس می خورند که دیگر پسر بچه نیستند.
وقتی از خواب بیدرار شدم، به خود گفتم، دریغا که کودک نیستم.
9 مهر 1395 ــ 30 سپتامبر 2016 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | سپتامبر 25, 2016

خواب خانه در سراب !

 خواب خانه در سراب!

ساعتم عقربه ندارد، نمی دانم چه ساعتی است. ساعت همچنان تیک ــ تاک می کند.
تقویم ام را هم گم کرده ام، نمی دانم چه روز و چه تاریخی  است. زمان می گذرد.
مبدا تاریخ معین کرده اند، یکی هزار چهار صد سال، یکی دیگر دو هزار سال، دیگری دو هزار و پانصد سال، و آن دیگری باز هم پیش تر. بر سر مبدا تاریخ ملت ها با هم در جنگ اند.

*روزی مردی بر چهار پایه ای در میدانی ایستاد و فریاد زد: هر کجا مردم هستند، مجلس آنجاست. من کنار پدرم در آن میدان بودم.

*روزی مردی در صحرایی فریاد زد: کوروش تو بخواب که من بیدارم. آنکه می خواست بیدار بماند، به خواب رفت.

*روزی مردی می خواست، خانه و … را مجانی کند، هرازان هزار را آواره و بی خانمان کرد.

ساعتم عقربه ندارد، تقویم ام را گم کرده ام، نمی دانم چه روزی و چه تاریخی است، زمان همچنان می گذرد، و من درخواب سرگردان، کنار پدرم خانه ام را در سراب می بینم.
4 مهر 1395 ــ 25 سپتامبر 1016 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | سپتامبر 22, 2016

خدا گفت:روت رو کم کن !

خدا گفت: روت رو کم کن!

باور کنید هرچه از خدا خواستم، تقریبا از من دریغ نکرد.در حدود سه هفته پیش ساعت پنج ــ شش بعد از ظهر احساس گرسنگی کردم، ولی حوصله اینکه از جایم بلند شوم وغذایی دست پا کنم نداشتم. با تمام وجود رو کردم به خدا گفتم: پرودگارا تو که قادر به هر کاری هستی، تو که هستی را آفریدی، معجزه ای بکن، از آسمان برایم یک چلو کباب بفرست. هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که یکی از دوستان بلژیکی ام تلفن کرد و گفت: پسرم و دخترم با همسر و بچه هایشان آمده اند می خواهند تو را ببینند. رفتم، بگو بخند ، (جای شما خالی) کباب و شراب  خوبی خوردیم.

راستش را بخواهید، خیلی وقت بود که «باقالی پلو» نخورده بودم. رو به خدا کردم و چند بار گفتم:خدایا تو که آرزوی کباب را به دل ما نگذاشتی، این هوس «باقالی پولو» را هم بر آورده کن. هنوز نیم ساعت نگذاشته بود که خانم و آقایی از دوستان با یک قابلمه پر از باقالی پلو با ماهیچه از راه رسیدند. چه باقالی پلویی؟ از اون باقالی پلو ها که شاه هم نخورده بود. سه وعده باقالی پلو خوردم.

چند روز بعدش از خدا «آلبالوپلو» خواستم. یکی از دوستان جوانم که می دانست چند سالی است که روحم برای یک «آلبالوپلو» پرواز می کند، تلفن کرد و گفت، عمه ام از ایران آمده و «آلبالوی» خوب آورده، می خواهیم امشب «آلبالو پلو» درست کنیم. شما هم تشریف باورید. چه «آلبالو پلویی، همرا با گوشت بره، مغز پسته، مغز بادام، زعفران فراوان و یک کمی شکر! هر چه بگویم، کم گفته آم. هم خوردم و هم دادند ببرم.

پیش خودم فکر کردم، بدون شک کار خیری کردم که خدا به راحتی حاجتم را برا آروده می کند، از خدا سپاسگزاری کردم و گفتم، خداوندا، تو که دو حاجت ما را برآروده کرده، این سومی را هم برآروده کن، یکدانه از آن «چند هزارحوری های بهشتی هم به وسیله جبرییل برایم بفرست»، بعد که آمدم آنجا از حسابم کم کن. ندا از جانب خدا آمد: بچه پر رو، برو روت رو کم کن، جاکشی کار آخوندهای مشهد است. 1 مهر 1395 ــ 22 سپتامبر 2016 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | سپتامبر 18, 2016

خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید !

خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید !

هوشنگ یکی از دوستان که پناهنده سیاسی بود، پس از پنج سال اقامت در بروکسل، به این نتیجه رسید که زندگی در ایران خیلی بهتر راز اروپا است، به کشور خودش برگشت. موقع رفتن یک بچه گربه سپید ایرانی داشت که نمی خواست با خودش ببرد، و آن را به من پیش کش کرد. من هم خوشحال از او سپاسگزاری کردم.
اسم این گربه کوچک را ببری (گربه ناصرالدین شاه) گذاشتم. (هر چند گربه ناصدالدین شاه آلا پلنگی (سیاه و سپید) بود و این گربه سپید مانند برف.)
ببری که ابتدا کارش خودن خوابیدن بود، پس از شش ــ هفت ماه شروع کرد به موش گرفتن، به طوریکه پس از مدت کوتاهی موش در خانه ما پیدا نمی شد.
ببری که در یک سالگی به اندازه یک بچه خرس شده بود، دیگر در خانه بند نمی شد، روزی دو ــ ساعت می رفت بر می گشت. دو ــ سه ساعت کم کم تبدیل به تمام روز شد. صبح می رفت، شب خسته می آمد، چیزی خورده و نخورد در جایش می خوابید خور ــ خور می کرد. ابتدا من فکر کردم که با گرفتن موش و پرنده خود را سیر می کند، تا اینکه یکی دو نفر از همسایه ها به ما گفتند، جلوی گربه ات را بگیر.

در تمام این مدت هوشنگ صاحب اولیه ببری ماهی یکبار شب ها از ایران تلفن می کرد و حال گربه اش را می پرسید، و می خواست صدای آن عزیز کرده اش را بشنود. من هم ببری را پای تلفن می بردم، و او به محض شنیدن صدای  هوشنگ میو ـ میویی می کرد که بیا و بیین.

من که رابطه بسیار دوستانه ای با همسایگانم داشتم، یک روز دیدم تمام آنها با داد و بیداد به خانه من آمدند، و گفتند گه گربه تو به خانه ما می آید، غذای سگ و گربه ما را می خورد، علاوه بر آن از نر و ماده حیوان های ما هم نمی گذرد.

شرمنده گفتم، جلوی سگ را می شود گرفت، ولی جلوی گربه را نمی شود، و نمی دانم با این حیوان چکار کنم. چند نفر از همسایه گان معتقد بودند که باید او را «اتونازی» کرد. که این پیشنهاد با مخالفت بقیه رویرو شد. یکی دیگر از همسایه ها که دام پزشک بود، گفت: بهترین راهش این است که او «اخته» شود که این پیشنهاد  مورد قبول بقیه قرار گرفت، و من هم از روی اجبار تن با آن دادم.
کاری ندارم به اینکه با چه زحمت کلک این حیوان ملوس و نجیب را بیهوش کردیم، و آن همسایه دامپزشک او را «اخته» کرد.

هنوز چند روزی از «اخته» کردن ببری نگذشته بود که حس کردم صدایش عوض شده، و می خورد و می خوابد، و به جای «میو ــ میو های» گوش کر کن سابق مانند موش «جیر جیر» می کند.
پس از این هر بار که هوشنگ که از ایران تلفن می کرد، و می خواست صدای ببری بشنود، من به جای او میو ـ میو می کردم.

چند ماهی از اخته کردن ببری نگذشته بود، دیدم که موش ها غذای او را می خورند و از سرو کولش بالا می روند، و او هم از جایش تکان نمی خورد. و شاید باور نکنید، موش ها آنقدر جرات پیدا کرده بودند  و کاری با او میکردند که «شرم دارم از گفتنش».
تمام این مشکل ها به کنار، هوشنگ قرار است به زودی به بلژیک برای دیدن دردانه و عزیز کرده اش بیاید. من نمی دانم اگر آمد و این حال زار ببری را دید، منِ بیچاره چه پاسخی به او بدهم. دوستان عزیز خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید.
28 شهریور 1395 ــ 18 سپتامبر 2016 ــ اردوخانی ــ بلژیک

Older Posts »

دسته‌ها