نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 24, 2022

حیران و سرگردان بودم!

مادرم غمگین اشک می ریخت،
پدرم را نفرین می کرد.
پدرم عادت کرده بود،
احساس آرامش می کرد،
گویی صدا مادرش بود از دهان همسر.


پدرم فریاد می زد، ناسزا می گفت،
مادرم با چهره ای شاد، غرق لذت بود،
گویی صدای پدرش بود از دهان شوهر.

و، من آزرده خاطر، میان این دو،
سرگردان و حیران بودم.
4 آذر1401 ــ 24 نوامبر 2022 ــ اردوخانی ــ بلژی
ک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 24, 2022

نقش آیت الله خامنه ای!حضرت آیت الله خامنه ای: تا به حال نقش یک رهبر سیاسی و مذهبی را بد بازی کردید. نگاه کنید به آمار فقر و بیکاری، دزدی، شمار اعدام ها، نگاه گنید به این دو ماه  کنونی رستاخیز (قیام) ملت، بر علیه بیدادگری، بیش از چهارصد و سی نفر به دست دژخیمان شما کشته شده اند، نزدیک به دوهزار نفر شکنجه و زندانی، ولی شماهم مانند دیگران یک نقش را  خیلی خوب بازی خواهید کرد!

هنر پیشه بود،
همه عمر نقش بازی کرد،
نقش فرزند، نقش همسر،
نقش پدر، نقش پدر بزرگ،
همه این نقش ها را بد بازی کرد.

یک نقش را خوب بازی کرد،
نقش خود، نقش ابله، را خوب بازی کرد.

یک نقش دیگر، آخرین نقش،
نقش مرده، این نقش را هم،
خیلی خوب بازی کرد.
و، شما هم ماننده دیگران این نقش را خیلی خوب بازی خواهید کرد. چه در مقبره ای بزرگی با گنبد و ضریح طلایی به خاک بسپارند، و چه در گوستانی گم نام.
4 آذر1401 ــ 24 نوامبر2022 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 11, 2022

درخواست امضای پتیشن


در تلویزیون فرانسه کانال (ل ، ث ، ای) دیدیم که سربازان روسیه درحال فرار از شهر خرسون اوکرایین تا آنجا که می توانستند مال های مردم را از یخچال و فریزر و سایر لوازم خانوادگی گرفته تا لحاف و تشک با خود می برند. علاوه بر آن تمام وسیله های درمانی بیمارستان را می دزدند.
هچنین از دزدیدن هیچ حیوانی مانند گاو و گوسپند و مرغ و خروس مرغابی هم  خود داری نمی کنند. و حیوان های باغ وحش را.
از بردن چند هزار متر کابل برق هم خود داری نمی کنند،اگر زورشان  برسد تیرچراغ برق را هم می دزدند و به … رهبرشان پوتین حواله می کنند.
و حتی کار به انجا کشیده که خرها را برخلاف میل شان به زور سوار کامیون کرده و می برند. هرچه این خرها عر و عر می کنند به گوش سربازان پوتین فرو نمی رود.
من نگرانم از اینکه ممکن است همان بلایی که «آخوندها سر خرها می آورند،» سربازان وطن پرست و فدا کار روسی هم سر این خر ها بیاورند و آنها را پس از جماع از بلندی کوه های البرس(5642 متر) به پایین پرتاب کنند. بدین جهت از شما خواهش می کنم برای حفظ جان خرهای بی گناه این پتیشن را امضا کنید.
هرکه این پتیشن را امضا نکند، ایرنی و خر دوست نیست. 
16 آبان 1401 ــ 7 نوامبر 2022 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 7, 2022

چند بار َشانس آوردیم!

چند بار شانس آوردیم!

نزدیک به 20.000 امامزاده شجرنامه دار و بدون شجرنامه در ایران داریم که هر روز هزاران نفر به زیارتشان می روند و درخواست معجزه می گنند.
1 ــ  شانس آوردیم که این امامزده ها سگ را نجس می دانستند، و گرنه برای سگ هایشان هم مقبره می ساختند وعده ای به زیارت این مقبره ها می رفتند.
2 ــ بدون شک این امامزاده ها صاحب گاو، گوسپند، شتر و مرغ وخروس هم بودند که تاریخ نویسان از نوشتن آن ها خودداری کردند. ما گناه شان را نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم، وگرنه چندین هزار مقبره از این حیوان ها ساخته شده بود و باز هم چندی برای طلبیدن معجزه به زیارت شان می رفتند.
3 ــ سگ آلمانی محمد رضا شاه که به اشتباه دانمارکی خوانده می شود، سگی بسیار قوی و وفا دار به شاه بود. معلوم نیست در کجا به خاک سپرده شده، اگر رضا پهلوی به پادشاهی برسد، بدون شک جنازه این سگ را به ایران می آورند ، در محل مناسنی به خاک می سپارند و برایش مقبره باشکوهی می سازند. همچنین اسب هایش، تا شاه دوستان به زیارت شان بروند. همچنین سگ های مادرشاه.
 4 ــ شمس پهلوی با 17 فروند سگ به آمریکا رفت. بدون شک در گورستان سگ های آمریکایی در غربت به خاک سپرده شده اند. باز هم اگر شاهزاده به پادشاهی ایران برگزیده شوند، استخوان این سگ ها با احترام فراوان به ایران برگردانده می شوند و درکنار سگ شاه به خاک سپرده می شوند و برای هر یک  شجرنامه و مقبره با شکوهی می سازند که چندی از شاه دوستان به زیارت شان می روند و در خواست معجزه برای درمان بیماری های درمان ناپذیرشان می کنند.
5 ــ از همه مهم تر، اگر مجاهدین سرکار بیایند، واویلا! جسد مسعود رجوی را که معلوم نیست کجا دفن شده، با سلام و صلوات به ایران برمی گردانند. مقبره بزرگ با شکوهی با ضریح  و کنبد طلایی برایش می سازند و در زیرش هم شاهزاده مریم قاجار عضدانلو را می خوابانند که زیارتگاه دوستدان شان می شوند. همچنین جسد مهدی ابرسشم چی را در مقبره کوچکی برای زیارت جاکشان و قرمساق ها.
چند بار شناس آوردیم!
16 آبان 1401 ــ 7 نوامبر 2022 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | نوامبر 4, 2022

از پوکر بازها بیاموزیدجمشید از آمریکا(شهر…) تلفن کرد و پس از احوالپرسی گفت: در اینجا ما چند گروه هستیم که هر کدام جداگانه تظاهرات و راهپیمایی می گذاشتیم و برای اینکار می بایستی هر کدام جدا گانه از پلیس اجازه برگزاری تظاهرات و راهپیمایی  بگیریم.
یک روز رییس پلیس به ما گفت: چرا شما با هم این مراسم را برگزاری نمی کنید. دیدیم فکر خوبی است. چند بار با نمایندگان گروهای گوناگون جلسه گذاشتیم و بحث کردیم. همه موافقت کردند. ولی مشکل ما این بود که کدام گروه جلو و کدام گروها به ترتیب پشت سر هم باشند. بحث دوستانه به دعوا و جدایی کشید. همه گروه ها می خواستند جلو باشند، بقیه پشت سرشان.
قرار شد برویم با پلیس مشورت کنیم. پلیس قرعه کشی کرد، چه گروهی صف اول و چه گروه هایی به ترتیب پشت سر هم قرار گیرند.
پرسیدم خجالت نکشیدید؟ پلیس نگفت: شما که سر یک موضوع کوچک با هم توافق ندارید، چگونه می توانید در فردای ایران دمکراسی بر سر مشکل های بزرگ توافق کنید؟
جمشید گفت: چرا با خنده تمسخر آمیزی گفت. گفتم از پوکر بازها یاد بیاموزید. خیال کن 5 نفر می خواهند دوستانه پوکر بازی کنند. برای چگونه نشستن سر میز پوکر، ورق ها را خوب بر می زنند وخال بالا می کشند. نفری که بزرگترین ورق را کشیده اول جای خودش را تعین می کند. سپس به ترتیب نفر بعدی .نفری که کمترین ورق را کشیده مجبور است جایی که خالی مانده بنشیند. و نفری هم که بزرگترین ورق را کشیده ورق می دهد. و اگر دو نفر یک ورق را بکشند، برای مثال، یکی سرباز پیک بکشد، یکی سرباز خشت، این دونفر دوباره ورق می کشند
قاب توجه دوستانی که می خواهند در روسیه تظاهرات کنند.
به دیوارهای ایرانیان ساکن روسیه گفتم که درهای ساکنِ بلژیک بشنوند . در این مورد آماده هر گونه کمکی هستم.
13 آبان 1401 ــ 4 نوامبر 2022 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 31, 2022

اندر خم شیر سماور؟داور هفت بازار مسگرها را گشت، ما هنوز اندر خم شیر سماوریم!
در این نظاهرات کنونی دیدم مردی فریاد می زند، شیر سماور به. . .
مثل اینکه این مرد  ساده لوح در خم پیش از انقلاب سال 57 است. تورم چندین هزار برابر نمی بیند! زمانی که شیر سماور را حواله می دادند  دلار 7 تومان بود، حالا نزدیک به 40 هزار تومان. نان سنگک 5 ریال ، حالا بین 500 تا 650 تومان. گوشت کیلویی 10 تا پانزده تومان، حالا 180 تا 200 هزار تومان. فولکس واکن نو 20 هزار تومان، حالا 300 میلیون تومان. اجاره یک اطاق 100 تا 150 تومان، حالا 300 تا 500 هزار تومان. اتوبوس 2 ریال، حالا 100 تومان. بنزین 5 ریال، امروز1000 تومان. قیمت یک خانه در محله خوب، 100 تا 200 هزار تومان، حالا هر متر مربع 43 میلیون تومان. یک بطری دوغ 2 ریال حالا 27 هزار تومان. قیمت سماور 250 تا 300 تومان، حالا 4 تا 5 میلیون تومان. قیمت شیر سماور، 600 تا 900 هزار تومان، و . . . ، با این تورم وحشتناک که همه چیز چند هزار برابر بزرگ شده، باز هم این مرد نادان هنوزشیر سماور را حواله می دهد. باید تیر چراغ برق، منار مسجد امام . تمام مسجدها، برج ایفل، قطار تهران مشهد به کون تمام آخوندها به ویژه اخوندهای مجلس خبرگان را حواله داد.

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 28, 2022

خود کشی

در فیسبوک عکس یک سرگرد سپاه را دیدم که با پرت کردن خودش از طبقه چهارم خودکشی کرده. نظرداده بودند(به درک واصل شد)
روان این مرد شاد، آنقدر وجدان داشته که نخواسته دست به کشتار مردم بی گناه بزند، و نمی توانسته از مردم پشتیبانی کند، چرا که خود و خانواده اش دچار مشکل های زیادی می شدند، بدین جهت دست به خود کشی زده.
کاشکی دولت مران ما،(آخوندها) به ویژه، مزدوران سپاه و بسیج به اندازه یک موی سر این مرد وجدان داشتند.

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 27, 2022

شانس آوردم که شاهزاده نشدم!

قدیم ها می گفتند: آدم سگ کاروان باشد، ولی کوچک خانواده نباشد. چون کوچک خانواده باید فرمان بر بزرگتر ها باشد.
حالا باید گفت:آدم آقا زاده باشد، ولی شاهزاده نباشد. آقا زاده ها پول یا مفت ملت و خرج می کنند، تو کاباره ها و کازینوها می گردند، کنار دریا لخت پتی شنا می کنند. ولی هیچ وقت صدای شان در نمی آید . در هیچ موردی ابراز عقیده نمی کنند، به ریش ملت می خندند، وقتی هم  به ایران می روند، پسرها ریش می گذارند، دختر ها حجاب شان را مراعات می کنند . . . ولی این شاهزاده ما هر کجا که برود، چند تا فضول مواظب اند که چکار می کند، وفورا از او در کازینو و کنار دریا، یا در حال رقص ودر کنسرت گوگوش و درحال آشپزی عکس می گیرند و در صفحه مجازی می گذارند، ابروی 2540 ساله شاهزاده را می برند، چرا که مرتب با تلویزیون های لوس آنجلسی مصاحبه می کند. و عده ای بی کار نشسته اند و با انتقاد شدید سخنان  ایشان تجریه و تحیلیل و بررسی  و مسخره می کنند.
پیشنهاد به شاهزاده: شاهزاده عزیز و ارجمند، از آقا زاده ها یاد بگیر، هر کاری که می خواهی بکن، ولی صدات در نیاد و ابروی 2540 ساله شاهنشاهی ایران را نبر،این موها را که در آسیاب یا در گچ که سپید نکرده ای!

بین خودمان باشد: شانس آوردم که شاهزاده نشدم. هر غلطی که دلم بخواهد می کنم، به هر کسی که دلم بخواهد، از سلطنت طلب گرفته، تا مجاهد واصلاح طلب و ملی مذهبی و کمونیست و شاعر و نویسنده و سیاسیون (خیر سرشان)بند می کنم. با د معده را به ریش آخوند می بندم، به هیچ کس باح نمی دهم و از کسی هم نمی گیرم. خر خودم را می رانم. هیچ کس هم به من نمی گوید: این مزخرفات چیِ که می نویسی.

سگ کاروان به دنبال کاروان می رود و کسی هم با او کاری ندارد
5 آبان 1401 ــ 27 اکتبر 2020 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 26, 2022

شرکت کردن حاج حسین (ها) در تظاهرات؟

حاج حسین و همسرش را در گوشه از تظاهرات سه هزار نفری بروکسل برای نخستین بار دیدم. (در هیچ یک از تظاهرات که طی این 4 دهه براقرار می شد، نه خودش و نه پسر ودخترش را ندیده بودم) من به روی خودم نیاوردم که آنها را دیده ام، ولی حاج حسین داد زد، آقای اردوخانی سلام عرض کردم. من برای اینکه بی ادبی نشود نزد ایشان رفتم و سلام کردم و با او همسرش دست دادم.
حاج حسین گفت: آقای اردوخانی خدمت نمی رسیم، این سعادتی بود که شما را اینجا زیارت کردیم.  من که از این تعارف ها بلد نیستم با لبخند سری تکان دادم. حاج حسین دادمه داد: بعلـــــه آقای اردوخانی، ما نمی توانیم ساکت بنشینیم، باید از جوانانی که از جان شان گذشته اند، و دست به انقلاب زده اند و می خواهند این حکومت دزد و قاتل و جانی و خائن را سر نگون کنند، در خارج پشتیبانی کنیم،  کار دیگری که از دست مان بر نمی آید، بعله آقا شما روشنفکران نقش مهمی در بر اندازی این حکومت دارید، قلم شما برنده تر هر خنجری  بر پشت این نظام است. . . .
گفتم: وای به حال ملتی که روشنفکرش من و مانند من باشند.
حاج حسین ــ اختیار دارید، شکسته نفسی می کنید، و . . .
با حاج حسین را در این سی سال گذشته آشنایی دوری دارم، خودش و پسر دخترش هروقت مرا می دیدند، از دور دمی تکان می دادند و با من نزدیکی نمی کردند. از دید آنها من ضد انقلاب بودم. حاج حسین مرتب به بلژیک  برای شرکت وسایل الکترونیکی که در ایران داشت می آمد و خرید می کرد و با جمهوری اسلامی معامله می کرد. همسرش 2 ــ 3 ماه می ماند، مواظب پسر و دخترش بود که خوب درس بخوانند. فرزندانشان هم خوب تحصیل کردند و هر کدام شغل مهمی در شرکت های بزرگ به دست آوردند.
حاج حسین و همسرش آمده آند بلژیک ماندگار شوند. او همه دارایی اش را در ایران فروخته به نام  دختر و پسرش چندین اپارتمان خریده و کرایه داده، البته تا زمانیکه زنده هستند،کرایه آپارتمان ها متعلق به او همسرش خواهد بود. اگر تا سه سال زنده بمانند، پس از مر گ شان فرزندان شان مالیات بر ارث نمی پردازند. یک دلیل دیگر که آنها اقامت بلژیک را گرفته اند این است که چون پیروبیمار هستند، اینجا بهتر در مان می شوند، و دیگر اینکه نوه هایشان را مرتب می بینند. و وصیت کرده اند که پس از مر گ شان جسدشان را در ایران دفن کنند. برای محکم کاری، گورشان را هم در ایران خریده اند.
حاج حسین (ها) اکنون در تظاهرات شرکت می کند و برای جوانان دلسوزی می کنند، چون در ایران دیگر ثروتی ندارد.
مانند بسیاری دیگر.
4 آبان 1401 ــ 26 اکتبر2022 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اکتبر 24, 2022

درد پیری و خرفتی!

چند سال پیش نوشتم، از پیر وخرفت شدن نترسید، وقتی شدید خودتان هم نمی دانید که مرتب درس اخلاق می دهید و پر حرفی می کنید و لاف می زنید.
چند وقت پیش با عده ای از جوانان هموطنم پسر و دختربودم. آنها با شور هیجان در باره مسائل روزایران بحث می کردند. من در سکوت با لبخندی پر مهر یک به یک آنها می نگریستم.
یکی از جوانان گفت: آقای اردوخانی شما هم چیزی بگو، عقیدات چیست؟
گفتم اگاهم به اینکه پیرو خرفت شده ام، و می ترسم از اینکه مانند بسیاری از هم سن و سال های خودم با دیدن چند تا جوان پرحرفی و لاف زدن را آغاز کنم.
پرحرفی هایم را به صورت داستان کوتاه می نویسم. هرکه خواست می خواند، هر که نخواست، نمی خواند، دنبال گوش مجانی نیستم، دیگر اینکه از تکرار آنچه دیگران در باره اش زیاد گفته اند و نوشته اند خود داری می کنم. پاسخ آنان تعارف های پر مهر بود. 24 اکتبر 2022 ــ اروخانی ــ بلژیک

Older Posts »

دسته‌ها