نگاشته شده توسط: ordoukhani | سپتامبر 13, 2018

نامه قوچعلی به بهرام مشیری !

نامه قوچعلی به بهرام مشیری!

قوچعلی می تواند فارسی بخواند، ولی برای نوشتن مشکل دارد. بدین جهت از من خواهش کرد که این نامه را به بهرام مشیری بنویسم.
بهرام جان؛ مگر کرم داری که با این گفتارهایت کون خودت را با شاخ گاو در می اندازی، مگر سرت به سنگ خلا خورده، تا هرکه با زن و مادر زنش مشکل دارد، عقده هایش را سر تو خالی کند، و هرچه دلش می خواهد به تو بگوید.
تو با هزار جان کندن و عشق و علاقه می روی مطالعه می کنی، تا بیایی نیم ساعت در روز به گفته خودت روشنگری کنی. مگر انهایی که کردند کجا را گرفتند که تو می خواهی بگیری. (اون یارو که تو پاریس خودکسی کرد اسمش یادم رفت) مگه خیلی روشنگری نکرد، آخرش چی شد؟. برو فکر نان کن که خربزه آب است.

بهرام جان؛ تو هم مانند خیلی دیگر از هموطنان مان برو دنبال کاسبی، یک اسناک باز کن، ماشین دست دوم قراضه بخر، بیروش رو تر و تمیز کن، بنداز به خیک کافر و مسلمان. نه یک ساختمان کهنه گیر بیار، اطاق هایش را تبدیل به لانه موش گن، کرایه بده به یک مشت آدم فقر. اگر این کارها کرده بودی، تا حالا ملیونر بودی و همه احترامت را داشتند، بیضه ات را هم می مالیدند، و می توانستی تمام فکر فامیل ات را بیاوری آمریکا و دست شان را بند کنی. مانند من که تما بستگانم را تا هفت پشت آروده ام بلژیک، و همه کاسب شدند و صاحب ویلا و ماشین آخرین سیستم.
نه می نویسیم، نه یک کتاب می خوانیم و هر کجا که می رویم، مورد احترام همه هستیم. من آنچه شرط الاغ است باتو می گویم. تو خواه سوارشو، یا به دنبال کونش برو. دوست ندیده و نشناخته ات قوچعلی. 22
22 شهریور 1397 ــ 13 سپاتمبر 2018 ــ از طرف قوچعلی ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | سپتامبر 11, 2018

دردی دل داشت، باید می گفت !

دردی دل داشت باید گفته می شد!

به کارگاه اهنگری رفتم. درود گفتم، مرد جوانی درحالی که فلر سرخ شده ای را با پتک بر سندان می کوبید، سر بلند کرد و پاسخ داد.پس از لحظه ای پیری که با چکشی سنگین بر سندان دیگری، بر فلز سرخ شده ای می کوبید.
در گوشه از کارگاه سندانی بر روی کُنده ای که سه حلقه نوار فلزی دورش را که ترک خورده بود دیدم. و کنارش پتکی که دو سرش با گذشت زمان آنقدر ضربه خورده بود که دو سرش پهن شده بود. به طرف شان رفتم، خم شدم، سندان را نوازش کردم، لب بر رویش گذاشتم، گفتم: کاشکی زبان داستی می گفتی، خاطره هزاه ها هزار پتکی که بر تو خورده.سردی اش چون میوه ای رسیده و خنک لبم را گزید. پتک را برداشتم، بر شانه نهادم، سر بر گردانده رخ بر او نهادم، عرق شرم از اینکه بر سندان کوبیده بود احساس کردم. نوایی آهسته در گوش شنیدم که می گفت: من تنها بر آهن سرخ شده کوبیدم.
پیر به کنارم آمد و در آغوشم گرفت و پیشانی ام بوسید و گفت: من از طرف سندان ترک خورده و پتک زخمی پیشانی ات را می بوسم. زبان آنها ما هستیم، اما به دروغ.
زن جوانی وارد شد، با سه استکان چای و قندان در سینی ای مسی. درود گفت: مرد جوان چشم در چشم زن با لبخندی بدون اینکه به فلز سرخ شده و پتک نگاه کند همچنان پتک می کوبید. من و پیر با نگاهی شاد به هم، نگاه عاشقانه آن دو را دیدیم.
زن سینی را بر روی میز کارگاه گذاشت و سر بر برگردانده به طرف مرد جوان رفت. جوان پس ازچند دقیقه آهن گداخته را در آب فرو برد و به دنبالش. من و پیر چای سوم را پس از تعارف کوچکی با هم تقسیم کردیم.
نمیدانم سخن از کجا آغاز گشت تا به آنجا رسیدم که پیر گفت: من هنوز چشم بسته با خیال او پتک می زنم. نمیدانم چرا گفت: دردی دل داشت، باید گفته می شد.
13 اوت 1396 ــ 4 اوت 2018 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | سپتامبر 9, 2018

چگونه به امام خامنه ای نامه بنویسم و ه

چگونه به امام خامنه ای نامه بنویسم و هدیه بگیرم ؟
نمی دانم به دنبال چه واژه ای در گوگل می گشتم که  این نوشته را دیدم. فکر می کنم برایتان جالب باشد. رو برداری از بنیاد.(اصل)
در اینکه خیلی ها با سید علی خامنه ای مشکل دارند،شکّی نیست. و نه فقط با خودِ آقا…!
بلکه با نام او هم مشکل دارند….!نامت که علی شد.دشمنانت هم زیاد خواهند شد
بخصوص اگر رهبری حکیم هم باشی و راهکارهایی را به عنوان پدر.به فرزندانت که همان امّتت هستند ارائه کنی.دیگر دشمنانت دو چندان خواهند شد….!آقای من….!سیّد علی حسینی خامنه ای ….!بگذار دشمنانت در این حرص و جوش دق کنند و بمیرند.اما من از بازگو کردن مهربانی هایت دست نخواهم کش
دوّم فروردین 1394هیئت ایام شهادت حضرت زهرا (س)بعد از روضۀ حاج آقا جهانی بودکه از تنها نذاشتن مقام معظم رهبری می گفتن
رفتم به فکر و یاد حرفای رانندۀ بیسوادی افتادم که داشت.از مقام معظم رهبری می گفت
سوار ماشینش شدم دیدم گرم صحبته .. حتی حواسش نبود جواب سلاممو بده
داشت دربارۀ ………………..
اصلا حواسشون به ما بدبختا که نیست. فقط گرم دید و بازدید و اجرای مراسمای خودشونن
مردم بدبختو آدم حساب نمی کنن و …!من هیچ حرفی نمی زدم و فقط حرفشونو گوش می دادم
یکی از مسافرا که جلو نشسته بود گفت:آقا ما رفته بودیم بیت رهبری بخاطر یه درخواستی
اصلاً به ما نگاه نکردنچه برسه بخوان مشکلمونو حل کنن

من دیگه طاقت نیاوردم و گفتم: راس میگه دیگه آقا …!موقع رای گیری که میشه بخاطر شام و پول به کسی رای میدید که هیچ سابقه ی مدیریت نداشته بعد که انتخاب میشه
اونایی که بخاطر شام بهش رای دادن انتظار آبادانی و رفع مشکلاتشونو دارن در حالی که
بخاطر شام بهش رای دادن و شامشونم خوردن

اون گفته به من رای بدید بیایید شام بخورید
شما هم بخاطر شام رای دادید
خب معلومه کسی که شام میده رای میگیره
برای رفاه مردم کاری نمی کنه
اونوقت میایید میگید بیچاره ملّت…!
همش به فکر خودشونن و به داد ملّت نمی رسن
رهبری چیکار کنن؟
شما به کسی رای میدید که بهتون شام و ناهار بده
بعد که کار نمی کنه میگید رهبری رهبری…!
و هزار تا گلایۀ دیگه …!

رهبری در انتخابات مردم هیچ دخالتی نمی کنه
و به انتخاب مردم احترام میذاره
هر چند به مسئولین راهکار میده و نصیحت میکنه
اما وقتی شما رای میدید رهبری چیکار کنه؟
منفعت گرا شدید دیگه ….!
اگه چیزی بهتون بماسه طرفدارش می شید
اما نگاهی به سوابق مدیریتیش نمی کنید….!
گفت : آقایی که میگی بخاطر شام و پول رای میدیم
شما تا بحال کارِت به بیت رهبری افتاده؟
گـــــفــتــم: چـــــه کــــــاری؟
گـفـت هــرکــاری …!
به حال مردم نمی رسن که …!
فقط به فکر خودشونن….!
نامه فرستاده بودم بیت رهبری اصلا معلوم نشد
نامه ام رسید دستشون یا نه ….!
یکساله از تاریخ ارسال نامه ام می گذره
اصلا خبری نشده …!

گــفـتـم حــتـمــاً خـواســتـه ات غــیـر قــانــونـی بــوده
ویا شاید مربوط به بیت رهبری نبوده
وگر نه بیت رهبری به تمام نامه ها رسیدگی میکنه!

خــــنـدیــد و گــفـت طـوری بـا اطـــمـیـنـان مـــیـگـی
بــه هــمـه نــامــه هـا رســیـدگــی مـیــکـنـه
که انگار اونجا کار میکنی و ….!
گفتم نه برادر من
منم مثل شما نامه ای ارسال کرده بودم
که کمتر از یک ماه جوابش اومد
کارمم غیرقانونی نبود

با تمسخر گفت باشه، باورمون شد ….!
هیچکسم نه [ آقای ] خامنه ای بهت جواب نامه داده
باشه بهش میگم و ……..!
اون آقا باورش نشد
منم سعی نکردم بهش بقبولونم که راست میگم
چون وقت زیادی نداشتیم و نزدیک مقصد بودیم
اما به فکرم رسید جریان ارسال نامه ام رو به رهبری
و اینکه چیشد هدیه ای از امام خامنه ای گرفتم رو
بصورت یه پست براتون ارسال کنم …!
یکی از دوستام خیلی عاشق فائقۀ آتشین
یعنی همون گوگوش بود
یه عکس گوگوش داخل کیف پولش بود،
یه عکس گوگوش روی صفحۀ گوشیش بود
و اتاق خونشونم پر بود از عکس گوگوش ….!
من اصولاً با اینجور افراد کاری ندارم،
و نظری در رابطه با این کارشون نمی دم
اما وقتی سررسید ولایت رو که عکس مقام معظم رهبری
روش بود رو تو دستم دید، گفت عکس قحطی بود؟
گفتم یعنی چی؟ متوجه منظورت نشدم؟
گفت منظورم اینه که چرا رفتی سررسیدی خریدی
که عکس [ آقای ] خامنه ای روش باشه؟
بهم بر خورد …!
چون اصولاً من با سلیقه ها و علایق مردم کاری ندارم
و در اون باره نظر نمی دم

اما تعجب کردم که چرا مردم با سلیقه ها هم کار دارن
و بــه خــودشـــون اجــــازه مــــیــــدن
در مورد علایق بقیه نظر بدن ..!

بهش گفتم مگه برای تو عکس قحطی بود
که عکس گوگوشو گذاشتی رو صفحه گوشیت؟

گفت : گوگوشو با [ آقای ] خامنه ای یکی میکنی؟
باز از گوگوش یه چیزی به ما رسیده…!
از اینا چی بهمون رسیده؟

با تعجب گفتم از گوگوش چی بهت رسیده؟
گفت بارها شده ترانه هاشو تقدیم کرده به طرفداراش
و این هدیه ایست که من از گوگوش دریافت کردم….!

خندم گرفت گفتم ترانه هاشو تقدیم کرده به طرفداراش؟
این بهترین هدیه ست که گرفتی؟

در جواب حرفم گفت:
آقـــــــــــا جـــــوووونِ شــمـــا هـــم
یکی از سخنرانی هاشو بهتون هدیه کنه دیگه…!

چرا آدم حسابتون نمی کنه؟شده چیزی بهتون بده؟ شده چیزی بهتون هدیه بده؟
گفتم: سخنرانی و ترانه که هدیه نشد ،باید ازش یه چیزی بگیری که به اون میگن هدیه.

گفت من با سایت گوگوش در ارتباطم » حقیقتاً هم راست می گفت » با سایت گوگوش در ارتباط بود »
» و بارها ایمیل دریافت کرده بود » رو همین حساب اون شرط رو باهام گذاشت »
کدوم شرط؟
ادامه رو بخونید. در زیر چند تا واژه زنده بود که من برداشتم

گفت ازش درخـــواســـت هـــــدیـــــه مــی کــنــم شایدم نتونم ازش هدیه ای دریافت کنم
اما بخاطر مسافت زیاد دست نوشته ی گوگوش هم قبوله برام چیزی مینویسه و عکسشو ایمیل میکنه
گفت خیلی راحت پیاممو بدستش می رسونم
تو هم از آقاتون درخواست هدیه کن بعد خندید
قرار شد اون از طریق ایمیل اقدام کنه
منم از طریق ارسالِ نامه به بیت رهبری اقدام کردم

کمتر از یک ماه بود
که پستچی اومد درب خونمون
و برام نامه ای از بیت رهبری آوورده بود

من خونه نبودم
مادرم نامه رو از پستچی تحویل گرفته بود
و بهم زنگ زد و گفت: نامه ات از بیت رهبری اومده

پاکت نامه رو که باز کردم
دیدم یه برگه است
که نوشته:
بسمه تعالی

آقای سعید عزتی

نامۀ ارسالی شما به محضر رهبر معظّم انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله خامنه ای » مدّظلّه العالی »
واصل گردید

ضمن تشکّر از ابراز محبّت شما
در اجابت درخواستتان
هدیه ای کوچک به پیوست تقدیم می گردد

سلامتی و موفقیتتان را از خداوند متعال خواستارم

تصویر نامه را اینجا ببینید
وقتی نامه رو همراه هدیه بردم پیش دوستم
گفت : مهر و تسبیحم شد هدیه؟
گفت من به گوگوش ایمیل زدم و گفتم
روی عکس خودش یه امضا بزنه
و روی عکس بنویسه تقدیم کردم به …..!
الان حدوداً شش سال از اون ماجرا میگذره
هر موقع دوستمو میبینم،
بهش میگم حمیدرضا پس چی شد جواب نامه ات؟ هنوز نرسیده؟ اونم در جواب می خنده و میگه بابا ما یه چیز گفتیم حالا بی خیال ما شو دیگه.
18 شهریور 1397 ــ 9 سپتامبر 2018 ــ اردوخانی ــ بلژیک
بقیه https://ordoukhani.be/2018/09/09/چگونه-به-امام-خامنه-ای-نامه-بنویسم-و-ه/

نگاشته شده توسط: ordoukhani | سپتامبر 7, 2018

کشف بزرگ آقای جلال ایجادی!چی می خواستیم، چی شد؟

کشف بزرگ آقای جلال ایجادی!چی می خواستیم، چی شد؟

 «آقای ایجادی» در فیسبوک نوشته اند، تاریخ هیچ کتابی آسمانی نیست. کتاب نتیجه فکر و تخیل آدمی است و داده های علمی و اساطیری و تخیلی و ادبی توسط انسان ها بوجود آمده اند و …؟؟؟؟؟
من که همیشه در زندگی به جای اندیشدن واکنش نشان داده ام، و جریمه های سنگینی برای آن پرداخته ام. کشف ایشان« با قران چه باید کرد؟» ، «واژ خیالی (تخیلی) »ایشان مرا به زحمت اندیشیدن «خیال پرداز واداشت.»  بگذریم از اینکه ایشان با آین کشف بزرگ خود، ما خوانندگان کم سواد، «واضحات را مبرهن»  (آشکار را، هویدا و روشن) فرمودند.

 راستی اگر خیال نبود ما چه بودیم؟ اسطوره خیال پردازی است. خیال آرزوست، امید است. گذشته است انگونه که می خواستیم باشد. آینده است انگونه آرزو می کنیم. حال است آنگونه که می خواهیم. سرفرازی، سرشکستکی است، حرکت زاده خیال است. تاریخ، داستان، شعر، هجو و طنز هر چه هست زاده خیال است. بنا کردن، نابود کردن و دروغ زاده خیال است.  تنها دین نیست که زاده باشد. «خواب آمیزش خیال هاست.» *«خیال باطل (نا درست)» زجر و شکنجه دهنده و نا امید کننده است. حتی بی خیالی هم زاده خیال است. آنچه را که ندیده ایم، نخواهیم دید، نمی دانیم و نخواهیم دانست،  در خیال می گنجد.
» در یک کلام (واژه)، آنچه در خیال و ذهن (خرد، اندیشه در درون) ما نمی کنجد، وجود خارجی ندارد».
.
* خیال باطل نادرست! جوانی آرزو می کردکه مادرش بمیرد، و پدرش زن جوانی بگیرد، تا او هم از این گل نصیبی ببرد.
شوربختانه پدرش در گذشت،(روانش شاد) مادر مرد جوانی را به شوهری گرفت. شوهر افزوده برمادر، خدمت فرزند خوانده عزیز خود هم می رسید. جوان چون چنین دید، دست به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! چی می خواستیم و چی شد.

اکنون ما هم  با این انقلاب اسلامی که کردیم، مرتب لب می گزیم و می گوییم: خدایا چی می خواستیم وچی شد؟
و این شعر را در دل می خوانیم!
دل می رود ز دستم، صاحبدلان خدا را– ما انقلاب کردیم، یا انقلاب کرد ما را؟

با سپاس از آقای جلال ایجادی که مرا به اندیشدن وادشت، ما مصتفیض کردند( بهره مند فرمودند) از کرامات استاد ایجادی ما چه عحب، معنی اسطوره وخیالپردازی را کشف کردند و به ما آموخت اند.
16 شهریور 1397 ــ 7 سپتامبر 2018 ــ اردوخانی ـــ بلژیک.

نگاشته شده توسط: ordoukhani | سپتامبر 3, 2018

یادی از استاد یار شاطر!

یادی از استاد یار شاطر!

گویند یک دست صدا ندارد. ولی دست استاد یار شاطر  به قدر قوی بود که صدای دست ده ها همکارانش اگر چه به گوش ما نمی رسید، ولی این روان (روح) ایران دوست و دست او بود که آن صدها دست را به صدا درآورد، تا صدای آیرانیکا به گوش جهانیان برسد. مردی که 14 فوردین 1299 ــ 3 آوریل 1920 در یک خانواده بهایی کاشان درهمدان به دنیا آمد، و رسید به آنحا که با تمام وجود به ایران و فرهنگ اش عشق ورزید. او کسی بود که رسید به جایی که به جز وطن ندید.
(رسد آدمی به انچا که به جز خدا نبیند)
به گفته حافظ؛ از صدای عشق ندیدم خوشتر ـــ یادگاری که در این کنبد دوار بماند.
او در یک خانواده بهایی به دنیا آمد، عشق، ملت، مذهب و روان او ایران بود. یاد و یادگاراش همیشه پایدار.
11 شهریور 1397 ــ 3 سپتامبر 2018

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اوت 19, 2018

چون اینان به هم رسیدند، به هم خندیدند!

چون اینان به هم رسیدند، به هم خندیدند!  

یکی تشنه در شوره زاری، به دنبال سراب رفت.
کدام ز آب سراب نوشیده که این نوشیده باشد؟

دیگری بی خانمان در پی آرمان شهر بود.
چه کسی به آرمان شهر رسیده؟

و آن یک به دنبال *پردیس گم شده می گشت.
اگر شما یافتید او هم خوهد یافت؟

یکی به دنبال باغ *عدن بود،
کس می داند این باغ کجاست؟

یکی بود که شب روز دعا می کرد،
از خدا با التماس در خواست بهشت می کرد.

چون اینان به هم رسیدند به هم خندیدند.

*ویکی پدیا؛ پردیس نام باغی بوده در زمان ساسانیان و اشکانیان که جانواران گوناگونی در آن آزادانه زندگی می کردند.

 

*باغ عدن؛ بهشت زمینی (به عبری) جایی است که نخستین انسان، آدم و همسرش حوا پس از آفریده شدن در انجا زندگی می کردند. 28 مرداد 1397 ــ 19 اوت 2018 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اوت 10, 2018

زن دیگر نیامد!

 زن دیگر نیامد؟!

زمانی که به خانه تازه رفتم، در اتاق ها و راهرو، میخ بر دیوار به رنگ های گوناگون بود. با خود اندیشیدم بدون شک بر آنها تابلوهای نقاشی آویخته شده بودند. جای تابلوها رنگ نباخته بود.
می خواستم میخ ها را از دیوار بکنم، سوراخ هایشان را پر کنم. خانه را رنگ کنم، تابلو های دیگری با آنها بیاوزیم.ولی در درون یکی به من می گفت: این یوارها، این میخ ها، این خانه خاطرات زیادی از آن نقاشی ها که بر آن آویخته شده بود دارند.

یک روز پس از چند روز جنگ با خود، به دیدار صاحب خانه پیشین رفتم. مرد میانسالی دیدم و گفتم: جای تابلوهای شما بر دیوار ها خالی است، اگر به قیمت مناسب بدهید، شاید بتوانم چندی از آنها را بخرم. قیمتی گفت که اگر من تمام عمر کار می کردم توانایی پرداختش را نداشتم. سر گردند به پایین با لبخندی غمگین خواستم بروم، مرا صدا کردو گفت: بیا مجانی ببر. انکه را که دوست داشتم، و هر کدام شان با دل جان به بهانه ای برای خریدم، و او آنها دوست داشت، دیگر دوست ندارم. زمانی که یکی را دوست دارم، نه تنها او را بلکه هر که و هر چه دوست داشته باشد، با دل جان دوست دارم. در زیر زمین است. برو خودت بردار. گفتم همه را ؟. جارویی به دستم داد و گفت: همه را بردار و جایش را هم جارو کن.

تابلوهای زیادی بود، آنها را برداشتم. به خانه بردم. خانه را رنگ کردم، ولی میخ ها را از دیوار نکندم. هر کدام از نقاشی ها را بر جایی که مناسب دیدم، آویختم.
چند ماهی گذشت، زنی میانسال و زیبا زنگ خانه را به صدا درآورد. در را باز کردم. زن گفت: شنیدم شما همه تالوهای نقاشی ما را خریده اید ،  حاضرم چند برابر قیمتی که پردخته اید، بپردارم. گفتم: به هر قیمتی که شما بگویید، من آنها را نمی فروشم. گفت: آیا می توانم، گاهی آنها را ببینم. پذیرفتم.
زن چند بار آمد. با هم قهوه ای نوشیدم. هر بار می گذاشتم ساعتی به تماشای تابلوهای نقاشی بپرداخت و برود.

باور کنید! شگفت انگیز بود، هر بار که او می آمد، « گل ها در تالوها پژمرده می شدند، پرندگان از پرواز باز می ایستاند، آسمان آبی سیاه می شد. کودکان غمگین از بازی دست می کشیدند. چمن سبز و برگ درختان زرد می شد. آهوها از جنبش باز می ایستاند. در روز روشن شان خورشید پس ابر سیاهی پنهان می شد، در شب ماه و ستارگان. رودخانه گل آلود. …  و زمانی که زن می رفت، همه شان زیبایی، شادی و جنب و جوش خود را باز می افتافئد» زن چون این چنین دید،دیگر نیامد دانست که تابلوه هم او را دوست ندارند. دیگر نیامد.

9 مرداد 1397 ــ 31 ژوییه 2018 ـــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اوت 6, 2018

 بی من تو انسان نیستی!

 بی من تو انسان نیستی!

در چنگال موجودی ترسناک و تند خو اسیرم. تا مرز مرک شکنجه ام می دهد، تهمت می زند، توهین می کند. مرا خورد می کند، هیچ ام می کند، دو باره می سازت ام.
درد می کشم، رنج می برم از اینکه چنین خوار شدم، دریغا راه فرار ندارم.
گفتم اش؛ می خواهم تو را بگشم،
گفت: نگران نباش، نیستم، آن زمانی که تو نیستی.
گفتم اش: تو کیستی؟ گفت: وجدان تو، احساس انسان بودن در درن تو. شاد باش که بی من تو انسان نیستی.
13 اوت 1396 ــ 4 اوت 2018 ــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اوت 3, 2018

اپوزیسیون بی خردو و غافل

اپوزیسیون بی خرد و غافل!!

پس ار انقلاب اسلامی بهترین دانشجویان دانشگاه های به راحتی ویزای آمریکا گرفتند و دارای گرین کارت شدند، و هزاران نفر از انها در دانشگاه ها، موسسات پژوهشی به کار مشغول هستند. این جوانان معز های فراری هستند.

هم زمان تعدا زیادی از جوانان «دودول طلا (آقا زاده ها)» با چمدانی پر از دلار به آمریکا مهاجرات کردند، و می کنند.
پنج شش ماه پیش چند صد نفری از« اپوزیسیون بی خردو غافل» با امضای کمپینگی از دونالد ترامپ خواستند تا این دودول طلاها (آقا زاده ها) را به ایران بر گرداند. غافل از اینکه آمریکا این دودول طلاها را نگه داشته تا در صورت تغیر نطام
هریک از اینان در حکومت در جدیدمقام مهمی به دست آوردند، و حافظ منافع آمریکا، اسراییل، و کمی هم سایر کشورهای غربی باشند.
البته چندی از این دودول طلاهای پیر که به ظاهر مخالف نظام جمهوری اسلامی بودند، خرفت شدند، و با سایقه درخشانی در همکاری با جمهوری اسلامی داشتند برای ملت ایران، به ویژه نسل جوان حرف هایشان تکراری بی تاثیر است. ولی ممکن است، همانگونه که اشاره کردم؛ نسل جدید دودول طلا، جا و مقامی در آینده ایران داشته باشند.
9 مرداد 1397 ــ 31 ژوییه 2018 ـــ اردوخانی ــ بلژیک

نگاشته شده توسط: ordoukhani | اوت 3, 2018

اپوزیسیون بی خرد و غافل

اپوزیسیون بی خرد و غافل!!

پس ار انقلاب اسلامی بهترین دانشجویان دانشگاه های به راحتی ویزای آمریکا گرفتند و دارای گرین کارت شدند، و هزاران نفر از انها در دانشگاه ها، موسسات پژوهشی به کار مشغول هستند. این جوانان معز های فراری هستند.

هم زمان تعدا زیادی از جوانان «دودول طلا (آقا زاده ها)» با چمدانی پر از دلار به آمریکا مهاجرات کردند، و می کنند.
پنج شش ماه پیش چند صد نفری از« اپوزیسیون بی خردو غافل» با امضای کمپینگی از دونالد ترامپ خواستند تا این دودول طلاها (آقا زاده ها) را به ایران بر گرداند. غافل از اینکه آمریکا این دودول طلاها را نگه داشته تا در صورت تغیر نطام
هریک از اینان در حکومت در جدیدمقام مهمی به دست آوردند، و حافظ منافع آمریکا، اسراییل، و کمی هم سایر کشورهای غربی باشند.
البته چندی از این دودول طلاهای پیر که به ظاهر مخالف نظام جمهوری اسلامی بودند، خرفت شدند، و با سایقه درخشانی در همکاری با جمهوری اسلامی داشتند برای ملت ایران، به ویژه نسل جوان حرف هایشان تکراری بی تاثیر است. ولی ممکن است، همانگونه که اشاره کردم؛ نسل جدید دودول طلا، جا و مقامی در آینده ایران داشته باشند.
9 مرداد 1397 ــ 31 ژوییه 2018 ـــ اردوخانی ــ بلژیک

« Newer Posts - Older Posts »

دسته‌ها