Archive for فوریه 2020

پرسش از آقای ظریف، پشم خالص و جواهردون

Posted by: ordoukhani on فوریه 21, 2020

اندر حکایت رای دادن!

Posted by: ordoukhani on فوریه 15, 2020

زن فریاد می زند، من زن هستم!

Posted by: ordoukhani on فوریه 11, 2020

فرق بین مخالفین رای دادن و گشت ارشاد

Posted by: ordoukhani on فوریه 9, 2020

همه را مار میگزه، ما رو جوجه آخوند!

Posted by: ordoukhani on فوریه 4, 2020

این یک تبعیض نیست؟

Posted by: ordoukhani on فوریه 1, 2020

کشور بی صاحب !

Posted by: ordoukhani on فوریه 1, 2020