Archive for ژوئن 2010

اگر ما را راحت بگذارند!

Posted by: ordoukhani on ژوئن 30, 2010

دست دادن!

Posted by: ordoukhani on ژوئن 28, 2010

آه که خسته شدم از دست این بچه!

Posted by: ordoukhani on ژوئن 22, 2010

دزد آمد!

Posted by: ordoukhani on ژوئن 20, 2010

لاشخورها، همچنان در انتظار!

Posted by: ordoukhani on ژوئن 19, 2010

به سرکوب بر می خیزد!

Posted by: ordoukhani on ژوئن 11, 2010

بروید کشکتان را بسابید!

Posted by: ordoukhani on ژوئن 9, 2010

می آید آن روز؟!

Posted by: ordoukhani on ژوئن 7, 2010

خاک به سره!

Posted by: ordoukhani on ژوئن 4, 2010