Archive for the ‘کوتاه گفتار’ Category

این غم و درد سر دراز دارد!

Posted by: ordoukhani on فوریه 17, 2022

بیزارم!

Posted by: ordoukhani on ژانویه 6, 2022

اپوزیسیون، و مخالف؟

Posted by: ordoukhani on آگوست 12, 2021

بروید درِ مشگ تان را بگذارید!

Posted by: ordoukhani on جون 4, 2021

داستانی طولانی در یک خط!

Posted by: ordoukhani on جون 3, 2021

بی صدا، دست به دست!

Posted by: ordoukhani on آوریل 27, 2021

آرمان شهر در سراب !

Posted by: ordoukhani on فوریه 5, 2021

کلمات قصار از شاه!

Posted by: ordoukhani on ژانویه 26, 2021

وصیت نامه من!

Posted by: ordoukhani on ژانویه 8, 2021