Archive for the ‘تحلیل’ Category

هموطنان بهای ام را درک نمی کنم!

Posted by: ordoukhani on آگوست 8, 2022

این ها از کدام سیار می آید؟

Posted by: ordoukhani on ژوئیه 12, 2022

به مناسبت درگذشت بنی صدر!

Posted by: ordoukhani on اکتبر 9, 2021

من بنی صدر را دوست دارم؟

Posted by: ordoukhani on آوریل 4, 2020

باور می کنید؟ برای من که سخت است!

Posted by: ordoukhani on مارس 23, 2020

دل خوش داریم !

Posted by: ordoukhani on مارس 8, 2020

فقر و فساد از قم آغاز می شود!

Posted by: ordoukhani on مارس 5, 2020

واقعیت و حقیقت در داستان!

Posted by: ordoukhani on فوریه 25, 2020

پرسش از آقای ظریف، پشم خالص و جواهردون

Posted by: ordoukhani on فوریه 21, 2020