نگاشته شده توسط: ordoukhani | مارس 5, 2008

به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن 3 زرتشتی

به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن 3 زرتشتی 

 

جنبش آزدای خواهانه و گزینش زنان به مقام روحانیت در دین های کلیمی، مسیحی، زرتشتی و اسلام. 

 

 

«ای اهورا مزاد باشد که بتوانیم پادشاهی تو را برای همیشه به دست آوریم! ای داناترین موجودات در این دنیا و در آن دنیا، باشد که یک پادشاه خوب، مرد یا زن بتواند بر ما حکومت کند.»

در دنیایی که برابری در امور سیاسی در اغلب کشورها هنوز برقرار نشده است،امروزین بودن این بخش از گات ها که به زرتشت پیامبر نسبت داده شده است و تاریخ آن به 1500 سال قبل از میلاد باز می گردد،بسی شگفت آور است.

آیات دیگری نیز در همین راستا نوشته شده اند. آیا این بدان معنی است که از همان ابتدا در دین زرتشت،یعنی دینی که پیرو برابری بود،نقش ها و مقام ها بر اساس توان تقسیم شده بود و نه بر اساس جنسیت؟

 

به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن 3 زرتشتی 

 

جنبش آزدای خواهانه و گزینش زنان به مقام روحانیت در دین های کلیمی، مسیحی، زرتشتی و اسلام.

 

 

«ای اهورا مزاد باشد که بتوانیم پادشاهی تو را برای همیشه به دست آوریم! ای داناترین موجودات در این دنیا و در آن دنیا، باشد که یک پادشاه خوب، مرد یا زن بتواند بر ما حکومت کند.»

در دنیایی که برابری در امور سیاسی در اغلب کشورها هنوز برقرار نشده است،امروزین بودن این بخش از گات ها که به زرتشت پیامبر نسبت داده شده است و تاریخ آن به 1500 سال قبل از میلاد باز می گردد،بسی شگفت آور است.

آیات دیگری نیز در همین راستا نوشته شده اند. آیا این بدان معنی است که از همان ابتدا در دین زرتشت،یعنی دینی که پیرو برابری بود،نقش ها و مقام ها بر اساس توان تقسیم شده بود و نه بر اساس جنسیت؟

در تمامی تمدن ها همواره فعالیت هایی وجود داشته که مختص یک جنس بوده و برای جنس دیگر ممنوع بوده است.
اگر این امر واقعیت داشته که تمایز نقش های جنسی، ریشه نابرابری هایی است که بصورت قاعده بین دو جنس از تاریکی زمان های دور تا کنون بوجود آمده، در این صورت باید گفت: بله.زرشت پیش از یک اصلاح گر، یک انقلابی واقعی بوده است.

آیا به سخنان پیامبر در زمان حیاتش در مورد مسئله زن در تمام ایران زرتشتی گوش فرا داده اند؟ یا آنکه گفتارش فقط نقشی بر روی کاغذ بوده است؟

در واقع به آموزش های انقلابی زرتشت همواره گوش فرا داده نشده است. از سویی این زن است که زندگی می بخشد و بنابراین در چنین مقامی گران بها ترین متفق پروردگار دانا است و از سوی دیگر اهریمن بر روی زن تسلط داشته، زیرا هم اوست که مبدأ پلشتی زن یعنی قاعدگی است.

دین زرتشت نیز مانند دیگر مذاهب یکتا پرست یا چند ایزد پرست، در برابر موضوع های ناشناخته اجازه می دهد که ترس بر او چیره شود، یعنی ترس در برابر همان شکی که زندگی می بخشد و هر ماه از آن خون جاری می گردد.

متونی که سال ها پس از مرگ زرتشت [ساسانیان] تدوین شده اند، زن را از هر نوع زندگی اجتماعی و مذهبی دور نگاه می دارند.

قانون خراج که بر زندگی زن طی دوران قاعدگی اش وجود دارد، با قوانین لوی تک(1) برابری دارد.

با وجود این بر خلاف هر سه دین یکتاپرست پس از خود که به افسانه ی زایش حوا از پهلوی چپ آدم و تشویق آدم به خورن سیب ممنوعه از سوی حوا، روی می آورند،در دین زرتشت مرد و زن در یک زمان آفریده شده اند.

نخستین مرد یعنی گایومارت به دست اهریمن کشته می شود ولی به گونه ای معجره آسا بذر او به مدت چهل سال در زمین مانده، توسط خورشید پالایش می شود،سپس گیاهی[ریواس] از آن بذر به وجود می آید که از آن هم زمان[میشا و مشیانگ] یعنی نخستین زن و مرد زاده می شوند.

اگر این اصل را بپذیریم که افسانه ها بینان های اساسی یک جامعه را تشکیل می دهند و رفتار اعضای آن جامعه را جهت می دهند، در مورد گفته شده کوچک ترین تبعیضی در افسانه ایجاد زن و مرد[بر اساس اولویت] دیده نمی شود.

اگر زن و مرد هر دو دارای حقوق و وظایف برابری هستند ولی به علت زشتی قاعدگی به مدت 3500 سال زن از مقام روحانیت کنار گذاشته شده است.

شمار زیادی از زرتشتیان پس از تازش اعراب به ایران به هندوستان کوچ می کنند و انگلیسی ها در سده نوزدهم با آشنا کردن زنان پارسی به دانش و معرفت، نقشی اساسی در رهایی آنان ایفا می کنند.

اما انقلاب مذهبی[رنسانس دینی] یا حرکتی که به احیای اندیشه زرتشت انجامید، از سوی مهاجران ایرانی در استرالیا و آمریکا به وقع پیوسته است.

این مهاجرین ایرانی به کشورهایی کوچ کرده بودند، که مردم آن سامان از مدت ها قبل، انقلاب دینی شان را در پرتوی دنیایی غیر مذهبی[سکولار-لائیک] به سرانجام رسانده بودند. پس برای ایشان آسان بود که به آموزه های اصلی زرتشت مبتنی بر برابری زن و مرد در گات ها جانی تازه ببخشند.

امروز در ایالات متحده آمریکا هر روز شاهد نامیدن یک زن در مقام موبد هستیم.

این دست آویز که سنت برابری زن و مرد در آئین و روش زرتشت و در گات ها عنوان شده، فقط کمک بیشتری به اصلاح گرایان دینی برای پویاسازی دین زرتشتی می دهد. از این که زنان زرتشتی دارای حقوقی برابر مردان بر اساس آموزه های زرتشت بوده اند، هیچ گونه اطمینانی وجود ندارد.[به اسناد تاریخی به دیده اعتماد و اطمینان نمی توان نگریست.] ولی تقریبا می توان با اطمینان گفت که زرتشت به چنین دنیایی می اندیشیده، اما چند هزار سال پس از او، آرمان های این پیشرو مذهبی یعنی زرتشت می توانند جامه عمل به خود بپوشانند.

(1) لوی تک یا سومین کتاب از پنج کتاب مقدس یهودیان به نام نتیاتوک یا مجموعه پنج کتاب تورات است که در آن احکام دینی برای معتقدان به دیانت یهود وضع و بیان شده است.


Responses

 1. سلام دارم عزیزم!
  هر گاه از نظر من مقامی برای زن قایل میشویم و این مو جو دخلاق را به باور میگیریم در دنیای مذاهب باهمه این عظمت هایش زن زیر صفر قرار میگیرد.
  پرستش ها در مقام انسانیت در یک قلم کنار زده میشوند واینجا تخیل جایش را به واقعیت میگذارد.
  گذاری بر مراحل تاریخ در پنج مرحلهء اساسی آن که جهان هنوز در مرحلهء سوم قرار دارد دو مرحلهء رشد بشر در تکامل جامعه یعنی سوسیالیزم وکمو نیزم در اذ هان باقی مانده وسر مایداری چار نعل دویده سرش را بلند نگ داشتهاست که راهیست به سوی جوماع متقی که خود هنوز رشد نیافته است.
  قرون وسطایی با بدل کردن جامه چهره های نو به جانب سر مایداری میشتابند و دنیای کرامت بشری زیر لگد استثمار واستعمار خرد وخمیر شده میروند.
  وقتی میگوئیم قرون وسطا از همین زر دشت وماقبل آن شروع ودیگر ادیان ومذاهب همه وهمه جز بار ور رنج برای بشریت چیزی بیشتر نبوده اند روی همین ملحوظ که مذهب در یک قلم افیون توده هاست حرف کارل مارکس که بر همهء مذاهب خط بطلان میکشد لا مذهبی را ار جعیت دیگری میدهد.
  اگر کمونیزمی وجود میداشت که تاحال در جهان وجود خارجی ندارد وجز نامی از او نیست روش های سوسیالیزم در کشور های نسبتا مترقی بیشتر برای سر مایداری پهلو تهی کرده اند درین جوامع نه تنها دوست عزیز مقام زن که ار جعیت بشریت است زیر پاشده حقوق انسان در اصل زیر پاشده است به همین اساس راه مبارزه بر فرا راه اندیشمندان ومترقیون جهان بخاطر اینکه حق داده نمیشود بلکه گرفته میشود به شکلی از اشکال قد علم کرده که مبارزه بین حق وناحق ستمگران وستمکشان جریان داشته وسیلاب زندگی چون رود خروشان بر تخته سنگ های ساحلی فرود می ایند وآنانیکه قدرت استاده گی را در برابر این سیلاب دارند چون کوهی استوار وپا بر جا مبارزه را با خورردن سیلی ها ازین امواج به باور گرفته به پیروزی امید بسته اند.
  به امید نجات انسان از همهء بد بختیها زنان ومردان در سراسر جهان اعم از کفر وغیر کفر یعنی بشر وکرا مت بشری.
  سر فرازت می خواهم ار دو خانی عزیز. ظریفی

 2. سلام مهربان گرامی جناب اردوخانی ارجمند

  قربان خیلی وقته که سری به ما نمی زنید…

  مثل همیشه از نوشته های زیبا و دلنشین شما بهره مند شدیم.

  با گلچینی از اشعار یاران سخن به روزیم و منتظر حضور ارجمند شما …

  موفق باشید.ارادتمند.هجران.

 3. سلام دوست عزيز
  پاتوق ادبي با داستاني از ليلا عابدي به روز است.

 4. سلام
  مثل همیشه عالی بود.

 5. «…دشداشه پوشان
  به زر می اندیشند
  به زرتشت هرگز»

  مهربانا
  سپاس از لطفت ودرود به این قلم ازادانه صادق.من صداقت را درلابه لای کلماتت یافتم وقتی که از برابری جنسی دین زرتشت حرف زده ای .
  همواره می خوانمت .
  بدرود

 6. چه می شود دنیا اگر این دنیایی را که شما داری همه می داشتند ؟جهانی سرشار از عشق لبریز از دوست داشتن بی هیچ چشم داشتی و گذشتی مسیح وار .
  من می دانم چرا این چیزها را نوشته ای .این چیزها خلاصه ی یا بهتر بگویم عصاره ی وجود انسانیتست واگر نباشد حرف از دوست داشتن ودوست داشته شدن پس آمده ایم این جا که چه بکنیم ؟فقط خوش به حالت که در جامعه ی آزادی زندگی می کنی جایی که گمان می کنم برای انسانیت ارزش بیشتری قائلند .

 7. سلام مهربان همدل

  با یه غزل مثنوی به عنوان آخرین پست غزلکده ام در سال جاری چشم به راه آمدنت نشسته ام تا بخوانی ام …
  بیصبرانه منتظرم آمدنت را.
  موفق باشید.ارادتمند.هجران.

 8. وبلاگ نسل خاموش 2 راه افتاد . نسل خاموش یک توسط تفاله چایی خورها هک شد .
  8 مارس بر شما مبارک دوست من
  به امید آزادی و برابری

  عمو حالت بهتر شد ؟

 9. شرمنده از خود نیستم گر چو مسیحا
  آنجا که فریاد از جگر باید کشیدن
  من، با صبوری، بر جگر دندان فشردم
  اما اگر پیکار با نابخردان را
  شمشیر باید می‌گرفتم
  بر من نگیری، من به راه مهر رفتم
  در چشم من، شمشیر در مشت
  یعنی کسی را می توان کشت!
  در راه باریکی که از آن می‌گذشتم
  تاریکی بی‌دانشی بیداد می‌کرد
  ایمان به انسان، شبچراغ راه من بود
  شمشیر دست اهرمن بود
  تنها سلاح من درین میدان سخن بود
  شب های بی‌پایان نخفتم
  پیغام انسان را به انسان بازگفتم
  حرفم نسیمی از دیار آشتی بود

 10. سلام!
  یاد تو کردم وگفتم دست خالی نزدت ملاقات نیایم که اینک:

  https://i.hoder.com/
  صحتمندیت را خواستارم دوست عزیز حضرت ظریفی

 11. سلام
  آآآآآآآآآآآآآپم و منتظرررررررررررررررررررر

 12. _______________###*_______*###
  ___________.*#####__سلام___#####*.
  __________*######_دوست عزيز_######*
  ________*#######____________#######*
  _______*########.__________.########*
  ______*#########.__________.#########*
  ______*######@###*_______*###@######*
  _____*#########*###____###*#########*
  ____*##########*__*####*__*##########*
  __*###########_____*_*______###########*
  _############__________ ____############
  *##*#########_____آپ کردم____#########*##*
  *_____########_________________########
  _______#######_______________#######
  ________*######_____________######*
  _________*#####*__________*#####*
  ___________*####*_________####*
  _____________*####______####*
  _______________*##*____*##*
  _________________*##__# #*
  __________________*####*
  _________________.######.
  _______________.#########*
  ____ _________.###########*
  _____________.####*__*######

  خوشحال میشم بیاین…
  شاد باشید.

 13. کی گفته تو ایران آزادی نیست ؟ هست . منتهی این آزادی فقط برای عده ای خاص در ایران در نظر گرفته شده . دختر و پسر های پولداری هستند که پول تو جیبی شون اندازه حقوق یک سال یک کارمنده به برکت جیب پدر و جدشون . عده دیگه هم مسئولین و آقا زاده هستند . سردار زارعی : این آه هزاران جوون و پدر و مادرهایی هست که تو و امثال تو برای خاطر چند تار مو و یه کوه رفتن و صدای موزیک ماشینشون و .. دستبند زدی و بردی و انداختی تو بازداشتگاهی که بوی ادرارش حال آدم رو بهم میزنه سردار زارعی و بقیه یه روز میرسه که تو این بازداشتگاهها و بند های زندان هاتون خودتون اسیر میشین .

 14. سلام.
  می خوام نظرت رو در مورد فقر بدونم . این سوال رو می خوام از همه دوستان بپرسم.
  منتظرم.

 15. سلام.
  ممنو که جواب دادید . مقاله ای که اشاره فرمودید رو از جایی می توان پیدا کرد ؟

 16. دو سوال :
  1. حزب سومکا وابسته به کدام یک از ایسم ها بوده؟
  سازمان معقول و منقول در زمان پهلوی اول بوده یا دوم ؟ همین طور سازمان پرورش افکار ؟
  ممنون.

 17. پرسش تو در مورد فقر مرا مجبور کرد که داستانی بنویسم. شایدیکی از پاسخ های تو در این مورد هم به نحوی در این داستان باشد. شاید!


نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

دسته‌ها

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: