نگاشته شده توسط: ordoukhani | ژانویه 9, 2008

آبرو ، غیرت ، وجدان بیدار !

آبرو ، غیرت ، وجدان بیدار !

دو-سه هفته پیش  مهمان یکی از دوستان بودم که پسر عمویش در تهران ازدواج کرده بود، و او هم بدین مناسبت به ایران رفته بود. سخن گفتیم از  اوضاع افتضاح ایران ، فقر ، گرانی وحشت آور،تعداد زیاد بیکار و معتاد به مواد مخدر ، صف های دراز برای خیلی از مواد مورد احتیاج مردم، و احتکار آن به وسیله وابستگان رژیم  . وضع اسفناک عبور مرور اتومبیل ، رانندگی کردن مردم به طور وحشتناک ، عدم آزادی ، تعداد زیاد زندانی های بدون دلیل، به ویژ روزنامه نگاران و دانشجویان به جرم واهی ی اقدام علیه امنیت ملی ، صد برابر بدتر شدن اوضاع از وقتی که احمدی نژاد سر کار آمده و هجوه هایی در باره او و طنز های دیگر ، که یکی از آنه را با یاد دارم.

 

اهالی اصفهان تلفن می کنند به دفتر رهبری  می گویند : یک امام جمعه برای ما بفرستید.

ــ پس امام جمعه قبلی چه شد ؟

ــ کشتیم ، امامزاده درست کردیم.

  

ازخوانندگانم خواهش می کنم در پیوندهای من به پیوند کاکه تیغون نویسنده افغانی توجه کنند.

آبرو ، غیرت ، وجدان بیدار !

دو-سه هفته پیش  مهمان یکی از دوستان بودم که پسر عمویش در تهران ازدواج کرده بود، و او هم بدین مناسبت به ایران رفته بود. سخن گفتیم از  اوضاع افتضاح ایران ، فقر ، گرانی وحشت آور،تعداد زیاد بیکار و معتاد به مواد مخدر ، صف های دراز برای خیلی از مواد مورد احتیاج مردم، و احتکار آن به وسیله وابستگان رژیم  . وضع اسفناک عبور مرور اتومبیل ، رانندگی کردن مردم به طور وحشتناک ، عدم آزادی ، تعداد زیاد زندانی های بدون دلیل، به ویژ روزنامه نگاران و دانشجویان به جرم واهی ی اقدام علیه امنیت ملی ، صد برابر بدتر شدن اوضاع از وقتی که احمدی نژاد سر کار آمده و هجوه هایی در باره او و طنز های دیگر ، که یکی از آنه را با یاد دارم.

 

اهالی اصفهان تلفن می کنند به دفتر رهبری  می گویند : یک امام جمعه برای ما بفرستید.

ــ پس امام جمعه قبلی چه شد ؟

ــ کشتیم ، امامزاده درست کردیم.

 

پس از این سخنرانی مفصل به خواهش بعضی از دوستان و بستگان فیلم عروسی را نشان داد. عروس و داماد هر دو از فرزندان ثروتمندان ایران  وابسته به رژیم بودند. محل عروسی (با توضیحات صاحب خانه) در یک ویلای بسیار بزرگی در تپه های نیاوران بود. در فیلم میزهای عریض وطویل با بیشتر از ده نوع غذا و مشروبات الکلی غیر الکلی ، چند نفر نوازنده و خواننده دیده می شد . لیاس خانمها خیلی پر زرق برق و دکلته ، گردن ها پر از جواهر، کت و شلوار مردان  دوخت  خانه های خیاطی معروف اروپا.

 

پرسیدم این عروسی چقدر خرج برداشت؟ گفت چیزی در حدود پنجاه ملیون. گفتم: این همه ، مگر مجبور بودند؟

گفت : آقای اردوخانی نمی دونی چشم هم چشمی و تظاهر چقدر بیداد می کند. تازه  مردم جلوی فک و فامیل ، در همسایه و دوست آشنا آبرو دارند.

 

ما آبرو داریم ، آیا وجدان بیدار هم داریم؟

 

تابستان قبل مهمان یکی دیگر از دوستان  ایرانی و همسر فرانسوی اش که زبان فارسی را خوب صحبت می کند بودم. مهمانان دیگری، عموی پیر صاحبخانه هم  از ایران حاج آقا … از تجار معروف   و همسر و دو دختر دامادهایش برای گردش به پاریس آمده بودند ، که پس از من آمدند ، به اضافه پنج-شش نفر از دوستان دیگر . خانم صاحب خانه چند نوع غذا تهیه کرد و میز مفصلی یا نوشیدنی غیر الکلی (به احترام حاج آقا) چید.

 

موقعی که حاج آقا و همسرش با مقنعه وچادر مشکی . دختر هایش با روسری وارد شدند، صاحبخانه ما را به هم معرفی کرد. من مطابق معمول دستم را دراز کردم به طرف حاج خانم . حاج خانم دستش را کشید و معذرت خواست، ولی دخترهایش به من داست دادند. ( این خانواده در یک هتل گران قیمت برای یک هفته اقامت داشتند.) پس از خوردن شام باز هم حاج اقا از وضع خراب بازار،فقر مردم و ، تعدا دختران و زنان شوهر دار  که به علت فقر به خود فروشی روی می آورند و قیمت همخوابگی با دختران ایرانی در کشورهای همسایه عرب ایران و … سخنرانی کرد. و جلوی خانم صاحبخانه  با بی شرمی تمام گقت: زنهای اروپائی همه فاسد هستند ، ما مردان ایرانی غیرت داریم ، مردان اروپائی بی غیرت هستند، ( زیر چشمی به داماد هایش نگاهی غضبناک هم می کرد ) ما اجازه نمی دهیم یک مرد غریبه به زنمان ،ناموسمان دست بزند.

 

ما غیرت داریم ، آیا وجدان بیدار هم داریم؟

 

دوستی مسلمان مراکشی به نام صادق دارم ،که از همان سالهای نخست در بلژیک با او آشنا شدم.  صادق دو دختر و دو پسر بین سی تا چهل وپنج سال دارد با یک دوجین نوه و مادر پیرش .
 

 رابطه من او دو برادرانه  است . همین رابطه را نیز با همسر او دارم. فرزندان و نوه هایش مرا عمو صدا می کنند. چیزی نیست که صادق و همسرش از من پنهان کنند. و هیچگونه رازی ندارم که آنها ندانند. فرزندان و نوه هایش اگر مشکلی داشته باشند که نخوآهند با پدر مادر خود در میان بگذارند به من می گویند. مادر صادق زنی در حدود هشتادو پنج ساله است. رابطه من این زن مادر و فرزندی است. به طوری که سبب( البته به شوخی) حسادت  دامادهایش می شود. این خانم نماز ، روزه و هیچ یک از فرایض دینی اش ترک نمی شود. من با اشتیاق  نزد انها می روم . با دل و جان می خواهم دست این خانم را ببوسم. او نمی گذارد و صورتم را می بوسد. روی تشکچه ای نشسته اشاره می کند کنارش بنشینم . اشاره می کند نزدیک تر ، نزدیک تر. چائی ایرانی با قوری که من سالها پیش آنجا برده ام، دم می کند. ( مراکشی ها اغلب چای نعنا می خورند)

 

سال پیش نوه صادق ( دختر بیست ساله ) با یک بلژیکی ازدواج کرد .  با وجودی که وضع مالی صادق و دامادش خوب است مراسم بسیار مختصری گرفتند که من شاهد عقد بودم. نیم هزینه عروسی را در مراکش به بستگان فقیرشان کمک کردند تا فرزنادنشان بتواند تحصیل کند. نیم دیگر را پیش قسط اپارتمانی داند تا عروس و داماد بتوانند در آن زندگی کنند.  صادق هر سال هزینه مکه رفتنش را خرج فقرا در مراکش می کند.

 

صآدق آبرو ندارد، غیرت ندارد، اما وجدان بیدار دارد.

 

من با دوستانم که سالهاست آشناه هستم ، با  مرد و همسرش یک نوع رابطه  و یک نوع احساس دارم . و خودم را در مقابل زنی مرد ( موجود نر، موجدی غیر از او) نمی بینم . شاید دیگر مردِ مرد نیستم و دیگر غیرت و آبرو ندارم.

 

19 دی 1386 ــ 9 ژانویه 2008 ــ بروکسل


Responses

 1. سلام با تبادل لینک چطوری

 2. سلام!
  خواندم و جالب بود امید وارم که این مطلب راهم در پهلوی تبضرهء خویش با دوست ایرانی مان بعد ها اگر برابر شدید قصه کنید .
  تکان دهنده است لطفا این لینک را باز کنید بخوانید بیندیشید وبشنوید.
  هر چه باشد قتل زنان بدست محارم همان زیر تاء ثیر رفتن دولت آخندی عمامه به سر هست ویا به اشارهء سعدی است که:
  دری خرمی بر سرای ببند
  که بانگ زن از وی بر آید بلند
  یا انسان ستیزی سعدی به تفکیک کفر واسلام درین شعرش:
  وامش مده آنکه بینماز است
  گر چه دهنش زفاقه باز است
  کو فرض خدا نمیگذارد
  از قرض تو گو چه بیم دارد
  هر چند جناب حضرت سعدی شیرازی نصیحت گر خوبی هستند من شخصا با کفر ستیزی وزن ستیزی زنده یاد که میدانی نیز دارند مخالفم.
  این آخرین پیمم برای جناب شماسات اگر بمن سر نزاید هر چند دوست تان دارم.
  این لینک را باز کرده بخوانید دوست عزیز.
  http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/01/080108_bd-ns-women-murder.shtml
  عرض احترام دوست شما حضرت ظریفی ازکشور فنلاند

 3. یارب این نو دولتان را با خر خودشان نشان… کاین همه ناز از غلام ترک و استر می کنند

 4. عالی بود . افاضاتی بزرگتر از دهانم به قبله عالم کرده ام که اگر وقتی دست داد بخوان 5. ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
  (* . * .. ** .. * . * . * . * . * .. ** ..
  .`•.¸(¨`•.*.¸.*´•´¨) * . * . * . * …*. *
  دوست دارم با تو باشم ای نگاهت گرم دریا
  `*.¸.*´
  ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
  (* . * .. ** .. * . * . * . * . * .. ** ..
  .`•.¸(¨`•.*.¸.*´•´¨) * . * . * . * …*. *
  ای تو با آیینه یکدل ای دلت همرنگ دریا
  (* . * .. ** .. * . * . * . * . * .. ** ..
  .`•.¸(¨`•.*.¸.*´•´¨) * . * . * . * …*. *
  `*.¸.*´
  ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
  .`•.¸(¨`•.*.¸.*´•´¨) * . * . * . * …*. *
  دوست دارم با تو باشم گرچه دوری از کنارم
  (* . * .. ** .. * . * . * . * . * .. ** ..
  .`•.¸(¨`•.*.¸.*´•´¨) * . * . * . * …*. *
  کاش بودی تا نبودم در این ویرانه تنها
  (* . * .. ** .. * . * . * . * . * .. ** ..
  .`•.¸(¨`•.*.¸.*´•´¨) * . * . * . * …*.

  به جاي دسته گلي که فردا بر سر قبرم مي گذاري امروز با شاخه گلي کوچک يادم کن
  به جاي سيل اشکي که فردا بر مزارم نثار ميکني امروز با تبسمي شادم کن
  به جاي متنهاي تسليت گونه که فردا در روزنامه ها مينويسي امروز با پيامي کوچک خوشحالم کن
  من امروز به تو احتياج دارم نه فردا

 6. سلام سلام صد تا سلام گل مهربونم
  سلام قشنگم خوش زبونم
  سلام و صدها سلام و سلامتی خدمت تو مهربونم هم زبونم قشنگم و خوش زبونم
  خوبی خوشی سلامتی
  من امدم
  ولی خوب فقط امروز امدم
  دوباره امروز که برم
  اخر دی دیگه می ایم
  خوبی مهربونم ؟؟؟؟؟؟
  دلم خیلی براااااااااااااااااااااات تنگ شده بود
  بزار دی تمام بشه و امتحاناتم
  به خداااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  جبراااااااااااااااااااااااااااااااااااااامی کنم
  مهربونم خیلی ماااااااااااااااااااااااااهی
  ببخشید که دیر امدم شررررررررررررمنده
  فدات فدات این بوووووووووووووسها برات

  راستی اینم کیک تولدمه برات اوردم
  اگه دیر شد ببخشید گلم
  اخه تا امروز نبودم
  دوباره امروز برم تا اخر دی نیستم مهربونم
  بخور نوش جونت مهربونم

  .*.* .* .* .* .* .() ().() () () ()().* .* .*.*
  .* .* .* .*.* .* .||| || ||| || ||| || .* .* .*.*
  .* .* .* .* . *@@@@@@@@@@@ .* .*
  .* .* .* .* .*@/////////////////////@ .* .* .*
  .* .* .* . *@@@@@@@@@@@@@.* .* .
  .* .* .* .* @///////////////////////////@ .* .*
  .* .* .* @@@@@@@@@@@@@@@@.* .*
  .* .* .* @////////////////////////////////@.**
  .* .* .* @@@@@@@@@@@@@@@@*.* .*

  خوب من باید برم دیگه
  ولی دلم نمی اید مهربونم
  ولی خوب مجبورم
  ولی بدون
  همیشه به یادتم و منتظرتم مهربونم

  و همچنین روزهای برفی و شادی برات ارزومندم

  و ایام محرم و عاشورا تاسورا را پیشاپیش تسلیت مگم
  هم به تو هم به همه ی دوستان گلم
 7. پاسخ به عماد. از مهر و نشویق تو سپاسگزارم . امیدوارم روزی از من نا امید نشوی. چون من هر چه به مخم بیایدبدون رودر واستی می نویسم. ممکن است مورد پسند چندی نباشد. از تو و سایر دوستان خواهش می کنم زیاد روی من سرمایه گذاری نکنند.انتطارشان به اندازه سواد و درک و فهم من مختصر باشد. از کوزه همان برون تراود که در اوست. شاد و تندرست باشی

 8. سلام حاجي اردو.گل گفتي حيف كه كم گفتي.
  دقيقا اشكال كار ما همينه.هميشه اين ملت ميخوان ظاهر رو حفظ كنندو براي حفظ اون هر كاري مي كنند و چه ضررهايي كه نمي كنند.هركس هم كه مي ياد حرف راست رو بزنه متهم به بيغيرتي يا …..ميشه.
  فعلا.

 9. سلام
  سایت شما را با نام شوخی جدی به پیوندهای بلاگم اضافه کردم

 10. سلام
  توی هوای سرد یخ زدگی آپم و منتظرم کلبه مرا گرم کنید

 11. دریافت نکردم نظرت رو اوردو. در نظرات خصوصی هم نبود

 12. گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

  گل]*****( )*****

 13. ** ** *****
  ** /-/*****
  /-/
  /-/
  /-/

  سلام شب شده نردبون گذاشتم بری سر جات بخوابی ماه من

  *****( )*****

  نردبون رو بگير بيا پاپيين

  | – |
  | – |
  | – |
  | – |
  | – |

  حالا تو قلب تو ، تو قلب مني نردبون رو برميدارم كه همينجا بموني !!

 14. Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω
  Ω Ω /Ω Ω Ω Ω
  Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω

  اینا همه تو رو دوست دارم منم اونجام ببین دستمو برات بلند کردم

  ////////
  < @ @>
  …..o00……………00o…..
  .
  .
  .
  .
  .
  دلم برات تنگ شده بود کلید نداشتم از روی دیوار اومدم ببینمت

  [• ˛•]
  <[ ]< 80 کیلو
  L J

  [• ˛•]
  <[ ]< 50 کیلو
  L J

  [• ˛•]
  <) (> 20 کیلو
  L J

  بابا مردم از بس ندیدمت

  ////////
  < @ @>
  …..o00……………00o…..
  .
  .
  .
  .
  .
  دلم برات تنگ شده بود کلید نداشتم از روی دیوار اومدم ببینمت 15. موفق و شاد باشی خیلی دوستت دااااااااااااااااااااااااااااااااارم دوستدار شما فرزانه

 16. عشق ارچه شگفت ماجرايی است
  رسوای عشق بد بلايی است
  ننگست ز خال اين سياهی
  در دوده دودمان شاهی ,,

 17. سلام
  خوب هستین ؟؟
  ممنون و مرسی از شما
  وای چقدر شما مهربوووووووووووووون و خوب هستین
  امیدوارم همیشه موفق و شاد و پیروز باشین
  خیلی دوستتون دارم خیلی خیلی
  همیشه به یادتونم
  دوستتون دارم مهربوووووووووووووونم شما فرشته هستین
  فدای شما قربونتون فرزانه

  ////////
  < @ @>
  …..o00……………00o…..
  .
  .
  .
  .
  .
  دلم برات تنگ شده بود کلید نداشتم از روی دیوار اومدم ببینمت


 18. اگه یه روز فروختمتمناراحت نشو … … … … آخه من گل فروشم .

  ___@@@@@@_____________
  ___@@@@@@_____________
  ___@@@@@@_____________
  ___@@@@@@_____________
  ___@@@@@@_____________
  ___@@@@@@@@@@@@@@_____
  ___@@@@@@@@@@@@@@_____
  ______________________
  ______@@@@@@@@@_______
  __@@@@@_______@@@@@___
  _@@@@@_________@@@@@__
  _@@@@@_________@@@@@__
  _@@@@@_________@@@@@__
  __@@@@@_______@@@@@___
  ______@@@@@@@@@_______
  ______________________
  __@@@@___________@@@@_
  ___@@@@_________@@@@__
  ____@@@@_______@@@@___
  _____@@@@_____@@@@____
  ______@@@@___@@@@_____
  _______@@@@@@@@@______
  ________@@@@@@@@______
  ______________________
  _______@@@@@@@@@______
  _______@@@@@@@@@______
  _______@@@@___________
  _______@@@@___________
  _______@@@@@@@@@______
  _______@@@@@@@@@______
  _______@@@@___________
  _______@@@@___________
  _______@@@@@@@@@______
  _______@@@@@@@@@______

 19. ای چراغ هر بهانه از تو روشن از تو روشن ، ای که حرفای قشنگت من و آشتی داده با من ، من و گنجشکای خونه دیدنت عادتمونه ، به هوای دیدن تو پر می گیریم از تو لونه ، باز میای که مثل هر روز برامون دونه بپاشی ، من گنجشکا میمیریم تو اگه خونه نباشی ، همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفام ، بس که اسم تو رو خوندم بوی تو داره نفسهام ، عطر حرفای قشنگت عطر یه صحرا شقایق ، تو همون شرمی که از اون سرخ گونه های عاشق ، شعر من رنگ چشماته رنگ پاک بی ریایی ، بهترین رنگی که دیدم رنگ زرد کهربایی … … … … … … …
  *******

 20. *.*.*.*.*.*.

  ……………. ٭ §٭ §٭§٭
  ………. ٭ §٭ ………….٭ §٭
  ………٭ §٭ ……………. ٭ §٭ ……………….٭ §٭ §٭ §٭
  ……. ٭ §٭…………………..٭ §٭………. ٭ §٭ ………….٭ §٭
  ……. ٭ §٭……………………..٭ §٭ …. ٭ §٭ ……………….٭ §٭
  ……. ٭ §٭ ……………………..٭ §٭٭ §٭ …………………….٭ §٭
  …….. ٭ §٭…………………………٭ §٭ …………………………٭ §٭
  ……… ٭ §٭ ……………………………………………………….٭ §٭
  ……….. ٭ §٭ ……………………………………………………..٭ §٭
  …………. ٭ §٭ …………تقدیم به تو که بهترینی…………….٭ §٭
  …………… ٭ §٭ ……………………………………………….٭ § ٭
  …………….. ٭ §٭ ……………………………………………٭ §٭
  ………………. ٭ §٭ ………………………………………..٭ §٭
  ………………… ٭ §٭ …………………………………..٭ § ٭
  ……………………٭ §٭ ………………………………٭ §٭
  ……………………. ٭ §٭ …………………………٭ §٭
  ………………………… ٭ §٭ ………………….٭ §٭
  ……………………………. ٭ §٭ ………….. ٭ §٭
  ………………………………. ٭ §٭ ………٭ §٭
  …………………………………. ٭ §٭..٭ §٭
  ………………………………………..٭ ٭§

 21. خیلی ممنون دوست عزیز
  برای حضورتان …
  خوشحالم کردین …

 22. سلام
  جناب اردو خانی
  مطالبتان جالب و گاه بی پرواست
  از آشنایی با شما امیدوارم خوش وقت شوم


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

دسته‌ها

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: